Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Rady a odporúčania

Občanom SR sa odporúča pred cestou do Holandska uzavrieť komerčné úrazové alebo cestovné poistenie, ktoré pokrýva prípadné náklady na transport osoby späť do SR v prípade ťažkého zranenia alebo úmrtia, v prípade lekárskeho ambulantného a nemocničného ošetrenia, výdajov spojených so stornovaním letu a podobne.

Miestne špecifiká pri dovoze a vývoze do a z Holandska

Odkaz na webovú stránku s prehľadom miestnych špecifík platné v Holandsku: www.belastingdienst.nl.

Regulovaný dovoz a vývoz

  • hotovosť: do 10 000 EUR v hotovosti alebo cenných papieroch; 
  • domáce zvieratá - viac na stránke: /pets
  • falšované výrobky - len pre osobnú spotrebu;
  • chránené druhy živočíchov a rastlín; živočíšne výrobky a potraviny - len pre vlastnú spotrebu (pri väčšom množstve sa vyžaduje zdravotné osvedčenie); 
  • rastliny, kvety, ovocie a zelenina - malé množstvo rastlín, kvetov, ovocia a zeleniny je povolené; 
  • lieky - len pre osobnú spotrebu;
  • zákaz dovozu, vývozu, prechovávania drog a obchodovania s drogami;
  • umelecké diela a starožitnosti - osobitné pravidlá stanovuje Štátna inšpekcia kultúrneho dedičstva Holandska;
  • automobily a motocykle - viac na stránke: /cars_motorcycles).

Mimoriadne udalosti v Holandsku

Pohotovostné číslo na políciu, hasičov alebo ambulancie je 112. Pri telefonickom rozhovore operátori žiadajú informácie o presnej polohe a povahe udalosti. Informácie o mimoriadnych situáciách (v holandskom jazyku „noodsituaties“) uvádza stránka www.denkvooruit.nl.

Pohotovostné mobilné telefónne číslo a podrobnejšie informácie o núdzových situáciách uvádza stránka: www.nl-alert.nl – možnosť poslať textovú správu o akejkoľvek mimoriadnej udalosti alebo registrácia v prípade núdze.

Linky dôvery a čísla tiesňového volania

Informácie o telefónnych číslach: 0900 22 22 377 (20 ct/min) | www.access-nl.org | helpdesk@access-nl.org

Anonymní alkoholici: 02 06 25 60 57 | www.aa-netherlands.org

Ambulancie pre zvieratá (v holandskom jazyku „Dierenambulance“): 0900 02 45 | www.dierenambulance.nl

Linka dôvery pre deti a mládež: 0800 04 32 | www.kindertelefoon.nl

SOS linka (24/7): 0900 07 67 (5 ct/min) | www.sensoor.nl

Mimoriadne situácie spôsobené výpadkami elektrického prúdu a plynu: 0800 90 09 | www.gasenstroomstoringen.nl

Pobrežná stráž (v holandskom jazyku „Kustwacht“): 0900 01 11 | www.kustwacht.nl

Cestná poruchová služba: 08 82 69 22 22

Hasiči: www.brandweer.nl.

Mimoriadne zdravotné situácie

V holandskom jazyku „Centrale Huisartsenpost“. Pohotovostné číslo o všetkých zdravotných službách v Holandsku (24/7): 0900 15 15

Amsterdam a okolie („Stichting Huisartsen Dienstenposten“): 08 80 03 06 00

Haag a okolie („Huisartsendienst“): 07 03 46 96 69

Rotterdam („Huisartsenposten“, Rijnmond): 010 290 9888 (juh), 01 04 66 95 73 (sever-stred) 01 02 79 92 62 (východ)

Utrecht („primaire Huisartsenposten“): 0900 45 01 450

Eindhoven, Geldrop a Helmond: 0900 88 61

Turistická lekárska služba: www.touristdoctor.nl

Žlté stránky: www.detelefoongids.nl

Lekárne: www.apotheek.nl.

Užitočné frázy pre prípad núdze:

Zavolajte sanitku: Bel een ambulancie

Zavolajte políciu: Bel de Politie

Zavolajte hasičov: Bel de Brandweer

Zavolajte lekára: Haali / bel een Dokter

Som chorý: Ik ben ziek

Zubná pohotovosť: www.tandarts.nl.  

Amsterdam (24/7): 0900 82 12 230

Haag (24/7): 07 03 11 03 05 | Dental365 – 07 02 04 00 10

Rotterdam (24/7): 01 04 55 21 55

Odkazy na užitočné webové stránky v anglickom jazyku

Čo robiť v prípade nehody v Holandsku

Pokuty v Holandsku

Vodičské preukazy a ich používanie v Holandsku

Všeobecné užitočné informácie

Alkohol

Zákonnou požiadavkou pri nákupe alkoholu z hľadiska veku v Holandsku je 18 rokov. Podľa holandského práva môžu byť v supermarketoch predávané len liehoviny a víno s nízkym obsahom alkoholu, pod 15%. Na čerpacích staniciach nie je povolené predávať akékoľvek alkoholické nápoje. Predaj liehovín s vyšším obsahom alkoholu ako je 15% je obmedzený na predaj v licencovaných obchodoch s liehovinami.

Pokuty za riadenie pod vplyvom alkoholu

Cestná a dopravná bezpečnosť v Holandsku je v gescii Ministerstva infraštruktúry a životného prostredia.

V Holandsku platí zákonný limit pre vodičov – koncentrácia alkoholu v krvi nesmie presiahnuť 0,5 promile. Začínajúci vodiči, ktorí dostali svoj vodičský preukaz pred menej ako piatimi rokmi, nesmú mať koncentráciu alkoholu v krvi vyššiu ako 0,2 promile. Tá istá podmienka platí aj pre ľudí mladších ako 24 rokov.

Možné pokuty súvisiace s požitím alkoholu

• veľmi hlasná hudba alebo veľmi hlasný krik od 22.00 do 5.00: max. 140 EUR

• konzumácia alkoholických nápojov na verejnosti, kde je umiestnené písomné upozornenie na zákaz užívania alkoholických nápojov: max. 140 EUR

• značná opitosť na verejnosti: max. 140 EUR

• urážky/vyhrážanie verejnému činiteľovi: min. 500 EUR

Štatistiky: Veľvyslanectvo SR v Haagu upozorňuje na konzumáciu alkoholických nápojov pred jazdou na bicykli. Podľa štatistík z roku 2015 je jazda na bicykli v opitosti častou príčinou zranení v Holandsku.

Marihuana

Podľa holandských predpisov je držanie marihuany vo vyhradených priestoroch pre fajčiarov (resp. špecializovaných obchodoch – tzv. Coffee shop) povolené do 5 gramov a len pre osobné použitie. Držanie viac ako 5 gramov marihuany je trestný čin, pričom hrozí finančná pokuta, o výške ktorej rozhodne polícia. Prípadne hrozí nepodmienečný trest odňatia slobody. O výške trestu rozhoduje súd.

Jednotlivé provincie Holandska prijali vlastné zákony o marihuane. V zmysle holandských zákonov majú povolenie navštíviť špecializovanú kaviareň len obyvatelia Holandska s dokladom o pobyte. Pred vstupom je nutné preukázať vlastnú totožnosť. Doklad o pobyte (v holandskom jazyku "Afschrift van gegevens uit de basisregistratie Personen") je možné získať na mestskom úrade (Gemeente).

Drogy

Používanie a predaj tzv. tvrdých drog je v Holandsku trestným činom, ktorý sa trestá finančnou pokutou, o výške ktorej rozhodne polícia, alebo trestom odňatia slobody, o výške ktorého rozhodne súd.