Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

The Slovak Association of Exporters and Importers (SAEI)

Slovenská asociácia exportérov a importérov (SAEI)

22.2.2017 | Ekonomické správy | Holandsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu informuje podnikateľov  o službách Slovenskej asociácie exportérov a importérov (SAEI). SAEI je nezisková organizácia, ktorej cieľom je pomáhať slovenským a zahraničným spoločnostiam nachádzať nové príležitosti a obchodných partnerov za hranicami. 

Internetové portály SAEI pre exportérov a importérov:

 

slovakexporter.com – umožňuje slovenským firmám predstaviť svoje exportné ponuky v štruktúrovanej podobe na jednom mieste v anglickom jazyku. Zámerom SAEI je rozširovať okruh záujemcov o slovenské

firmy a ich produkty zo zahraničia.

 

slovakimporter.com – umožňuje zahraničným firmám predstaviť ponuky importu na Slovensku, ako aj možnosti na spoluprácu v oblasti obchodného zastúpenia a distribúcie tovaru.

 

slovakexporter.sk – on-line noviny, ktoré poskytujú informácie o zahraničných tendroch, exporte, importe, podujatiach, obchodných misiách, kooperáciách, veľtrhoch a výstavách na Slovensku a v zahraničí.

 

investin.sk – umožňuje predstaviť slovenské komerčné a investičné príležitosti potenciálnym zahraničným investorom a záujemcom v anglickom jazyku.

 

slovaktrade.sk – informuje a umožňuje predstaviť možnosti podnikania na Slovensku pre zahraničných záujemcov s podporou expertných tímov na medzinárodný obchod a priame zahraničné investície.

 

e-Exporting – pomáha firmám s rastom, on-line exportom a umiestnením ich ponúk na medzinárodných trhoch a on-line komerčných platformách.

 

Kontakt: Email: saei@saei.sk ║ Web: www.saei.sk