Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Občania SR môžu na veľvyslanectve Slovenskej republiky osobne požiadať o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID ⃰) za týchto podmienok:

  • nejde o prvý občiansky preukaz;
  • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz alebo mu bol odcudzený;
  • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.
UPOZORNENIE

Na veľvyslanectve nie je možné požiadať o nový občiansky preukaz v prípade, ak sa od vydania posledného občianskeho preukazu zmenila adresa trvalého pobytu žiadateľa v Slovenskej republike.

 

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:


a) v prípade straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

  • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas)
  • doklad vydaný policajným útvarom v Holandsku, potvrdzujúci nahlásenie straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,

b) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

  • doterajší občiansky preukaz;
  • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).


Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii.
Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len občan SR, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.


Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 EUR, v prípade straty alebo odcudzenia 30 EUR; v prípade odcudzenia 50 EUR, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch (poplatok sa platí v hotovosti).


Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky, je možné len na tom istom veľvyslanectve Slovenskej republiky.


Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je maximálne 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.


⃰Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný osobný kód, ktorý je kombináciou šiestich číslic. Ak žiadateľ pri prijatí žiadosti na veľvyslanectve SR bezpečnostný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru SR.


Bližšie informácie týkajúce sa eID karty:

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-11-30 14:51:58.531 Dátum vytvorenia: Thu Oct 30 09:18:14 CET 2014