Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Prihlasovanie a odhlasovanie z pobytu v SR

Občania SR sa prihlasujú k trvalému či prechodnému pobytu v SR na miestnych a mestských úradoch. Obyvatelia hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice sa prihlasujú na mestskom úrade v príslušnej mestskej časti.


Občan SR s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, tak môže vykonať prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom odovzdá občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie dôvod.


Za každú osobu (vrátane maloletých občanov do 18 rokov) je potrebné vyplniť samostatný odhlasovací lístok. V prípade detí do 18 rokov musia odhlasovací lístok podpísať obaja rodičia (zákonní zástupcovia). Ak odhlasovací lístok podpisuje na veľvyslanectve len jeden z rodičov (zákonný zástupca), musí súčasne doložiť písomný súhlas druhého rodiča (zákonného zástupcu) s jeho osvedčeným podpisom.


Za overenie každého podpisu na odhlasovacom lístku sa hradí správny poplatok vo výške 10 EUR v hotovosti.

Formulár: pdf Odhlasovací lístok z trvalého pobytu   (pdf; 103.91 KB)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-12-08 14:14:15.653 Dátum vytvorenia: Thu Dec 08 14:08:02 CET 2016