Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu v súlade so základným poslaním diplomatických misií v zahraničí reprezentuje Slovenskú republiku v Holandskom kráľovstve, obhajuje jej záujmy a záujmy jej občanov. V rámci toho podporuje rozvoj oficiálnych kontaktov na najvyššej úrovni, spoluprácu parlamentov a štátnych orgánov oboch krajín, obchodno-ekonomickú spoluprácu, ale aj kontakty v oblasti kultúry, vedy, športu, či turistické výmeny.

Pretože Haag je sídlom početných medzinárodných organizácií, doplnkovou funkciou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu je zastupovanie Slovenskej republiky pri Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW), aktívna komunikácia s Medzinárodným súdnym dvorom (ICJ), Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), Medzinárodným trestným súdom (ICC), Vysokým komisárom OBSE pre národnostné menšiny (HCNM), či účasť na činnosti Stáleho arbitrážneho dvora (PCA), Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného (HccH), a iných.

Spoločné členstvo Slovenskej republiky a Holandského kráľovstva v EÚ, NATO, i EMÚ sa prejavuje aj v intenzívnej obchodno-ekonomickej spolupráci. Úlohou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Haagu je preto napomáhať prílevu holandských investícií, ďalšiemu rastu slovenského exportu do Holandska a uzatváraniu kooperatívnych vzťahov a vzťahov spolupráce medzi holandskými a slovenskými firmami.

Služba občanom Slovenskej republiky a ochrana ich záujmov, vrátane starostlivosti o Slovákov žijúcich v Holandskom kráľovstve, je zameraná na aktívne vyhľadávanie nových možností zlepšenia kvality a dostupnosti konzulárnej pomoci založenej na otvorenom dialógu a vzájomnej spolupráci.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Haagu vníma kultúrnu dimenziu diplomacie ako strategický prvok zahraničnej politiky a dôležitý nástroj na dosiahnutie podpory demokracie, ľudských práv a rozvoja vzdelania. Je to cesta k efektívnej prezentácii Slovenskej republiky v rámci kultúrnej rozmanitosti Európy.
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:07:47.445 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:10 CEST 2006