Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

Kuba

Víza
Platí obojstranný vízový styk.Občania SR - za účelom turistiky stačí tzv. turistická karta (tarjeta del turista). V SR sa žiada na Veľvyslanectve Kuby v Bratislave. Ak občan SR cestuje z inej krajiny na Kubu odporúčame kontaktovať turistickú agentúru prípadne leteckú spoločnosť, ktoré v mnohých krajinách zabezpečujú tieto karty. Turistická karta platí na 30 dní pobytu. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza, žiadať na Veľvyslanectve Kuby.Pri vstupe je nevyhnutné preukázať sa platným zdravotným poistením a spiatočnou letenkou.

Predĺženie pobytu
Pobyt s turistickou kartou sa dá predĺžiť o ďalších 30 dní na Imigračnom úrade v Havane ako aj v iných hlavných mestách provincií Kuby. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť potvrdenie o ubytovaní.

Antigua a Barbuda

Víza
Medzi Antigou a Barbudou a členskými krajinami EÚ (teda aj SR) platí obojstranný bezvízový styk. Európske spoločenstvo podpísalo dohodu s Antiguou a Barbudou 25.5.2009 o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch. Táto dohoda umožňuje občanom oboch strán cestovať bez víz na územie druhej zmluvnej strany na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti.
Výstupná daň
Pri odchode je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň 50.- XCD alebo ekvivalent v usd.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Antigua and Barbuda Immigration Department)

Bahamy

Víza
Platí obojstranný bezvízový styk (od 28.5.2009)Občania oboch strán môžu cestovať bez víz na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti.
Výstupná daň
Pri odchode je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň, ktorá môže a nemú byť zahrnutá v cene letenky 15,- usd alebo bahamský dolár.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad v Nassau (Department of Immigration)

Barbados

Víza
Platí obojstranný bezvízový styk (od 28.5.2009)Občania oboch strán môžu cestovať bez víz na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt či získať pracovné povolenie je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Immigration Department) v Bridgetown (Careenage House, The Wharf)

Dominika

Víza
Pre občanov SR platí bezvízový styk do 6 mesiacov.Pre občanov Dominiky – vízový vstup
Návštevníci sa musia preukázať spätnou letenkou.
Výstupná daň
Pri odchode je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň 54 ECD alebo 22 usd, deti pod 12 rokov sú oslobodené.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt či získať pracovné povolenie je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Immigration Department) v Roseau

Dominikánska republika

Víza
Platí obojstranný vízový vstup.Pre občanov SR za účelom turistiky možnosť zakúpenia pri príchode na letisku tzv. turistickú kartu, cena 10 USD, platná na 30 dní. Iné dôvody vízová povinnosť.
ak turistika: turistická karta (na ambasáde alebo pri vstupe). Pre občanov SR za účelom turistiky vstup bez víz, pri príchode možnosť zakúpiť turistickú kartu, cena 10 USD, platná na 30 dní. Iné dôvody vízová povinnosť.
Výstupná daň

Predĺženie pobytuV prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné sa obrátiť na migračný úrad v Santo Domingo. Ak návštevník ostane v krajine dlhšie ako mu bolo povolené, bude musieť pri odchode zaplatiť určitú sumu v závislosti od dĺžky neautorizovaného pobytu (30-500usd), pričom 30 usd je za jeden mesiac navyše.
Podmienky vycestovania dieťaťa
Vstup do DR:
Cudzí návštevníci pod 18 vstupujúci na územie DR nepotrebujú žiadny špeciálny doklad za podmienky, že vstúpia aj odídu s tou istou dospelou osobou. V opačnom prípade je potrebné prísažné vyhlásenie rodičov legalizované na veľvyslanectve Dominikánskej republiky. Výstup z DR:
Maloletí rôzneho občianstva, ktorí sú rezidenti v DR pri cestovaní s jedným rodičom alebo inou osobou ako sú rodičia musia predložiť písomnú autorizáciu o tejto ceste v španielskou jazyku overenú pred notárom a následne legalizovanú Prokuratúrou DR (Procuraduria de la Republica). Odporúčame:
• Hoci táto požiadavka sa nevzťahuje na dieťa občana SR cestujúce bez svojich rodičov alebo iného zákonného zástupcu, prípadne len jedným z rodičov odporúčame mať súhlas s vycestovaním overený notárom. • Imigračné orgány nepoznajú tzv. „zápis deti do pasu“ bez fotky, a preto vstup do krajiny v takýchto prípadoch je dosť zdĺhavý, hoci nie nemožný. Z tohto dôvodu odporúčame mať vlastný pas aj pre deti pod 5 rokov.

Grenada

Víza
Pre občanov SR platí bezvízový styk za účelom turistiky do 90 dní. Za iným účelom je nevyhnutné požiadať o vízum.Pre občanov Grenady – vízový vstup

Výstupná daň
Pri odchode z Grenady je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň (departure tax). Cena za dospelého 50EC$ alebo 20 usd, deti 10 usd.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné sa obrátiť na migračný úrad (Immigration and Passport Department of the Royal Police Force)

Haiti

Víza
Pre občanov SR – platí bezvízový styk za účelom turistiky do 90 dni. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza Pre občanov Haiti – vízový vstup

Pri vstupe do krajiny imigrační úradníci vám dajú kartičku, ktorú treba odovzdať pri odchode

Jamajka

Pre občanov SR platí bezvízový styk pre pobyt do 30 dní za účelom turistiky a kultúrnej výmeny.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Immigration Unit of the Passport, Immigration and Citiyenship Agency - PICA) v Kingstone či Montego Bay

Svätá Lucia

Víza
Pre občanov SR – platí bezvízový styk za účelom turistiky do 90 dni. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza.Pre občanov Sv. Lucie – vízový vstup
Pri vstupe je potrebné preukázať spätnú letenku.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt či požiadať o víza je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Immigration Department, Visa Office)

Svätý Krištof a Nevis


Platí obojstranný bezvízový styk CP, DP, SP (od 28.5.2009)Občania oboch strán môžu cestovať bez víz na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti.Pri vstupe je potrebné preukázať spätnú letenku.

Výstupná daňPri výstupe z krajiny je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň 58 EC$ dospelí a 25 EC$ deti.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad Ministerstva národnej bezpečnosti (Ministry of National Security), cena 55 EC$

Svätý Vincent a Grenadíny

Víza
Pre občanov SR – bezvízový styk za účelom turistiky do 30 dní. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza. Pri vstupe je potrebné preukázať spätnú letenku.Pre občanov Sv. Vincent a Grenadíny – platí vízová povinnosť
Výstupná daň
Pri výstupe z krajiny je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň 40 EC$.
Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na ministerstvo národnej bezpečnosti (Ministry of national security, air & sea port development), v prípade žiadosti o povolenie na prácu obrátiť sa na Úrad premiera v Kinstowne.

Trinidad a Tobago

Víza
Pre občanov SR – platí bezvízový styk za účelom turistiky do 1 mesiaca. Za iným účelom ako turistika sú potrebné víza.Pre občanov Trinidad a Tobago – vízový vstup

Predĺženie pobytuV prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad (Passport and Immigration Department) v Port of Spain