Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Séria podujatí na prezentáciu Slovenska a SK PRES na ZÚ Helsinki

Séria podujatí na prezentáciu Slovenska a SK PRES na ZÚ Helsinki

30.11.2016 | Fínsko

V novembri 2016 zorganizoval ZÚ SR Helsinki štyri podujatia zamerané na prezentáciu Slovenska a úspechov slovenského predsedníctva v Rade EÚ pre významné fínske mimovládne, neziskové a iné záujmové organizácie, aby tak podporil diskusiu s občanmi o európskych otázkach a aktuálnych politikách EÚ, ako aj o kultúrnych a iných špecifikách jednotlivých členských štátov EÚ. Série stretnutí sa zúčastnili: spoločnosť zameraná na dobré mravy a tradície Tapaseura ry (15. 11.), nezisková platforma venovaná diskusii o EÚ Euroklubi (28. 11.), spoločnosť podporujúca verejnú diskusiu o európskej kultúre EKSO – Cultural Association Europe (28. 11.) a European Movement Finland – organizácia zameraná na verejnú diskusiu o európskych otázkach (29. 11.).

 

Každé z podujatí prilákalo približne 20 – 30 hostí so záujmom dozvedieť sa viac o SK PRES, slovenskej kultúre a pohľade Slovenska na európske politiky. Prítomní hostia mali možnosť oboznámiť sa so slovenskou históriou, s politickým systémom, s kultúrou a s tradíciami, ako aj so značkou Slovenska Good Idea Slovakia. Hlavná časť prezentácie spočívala v predstavení priorít, priebehu, konkrétnych riešení a úspechov SK PRES, s následnou diskusiou o aktuálnych európskych a medzinárodných otázkach.