Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Upozornenie pre zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov na prácu vo Fínsku

Upozornenie pre zamestnávateľov vysielajúcich zamestnancov na prácu vo Fínsku

18.7.2017 | Ekonomické správy | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Fínsko

1. septembra 2017 vstupujú do platnosti nové ustanovenia Zákona o vysielaných pracovníkoch (447/2016), ktorými sa pre zahraničných zamestnávateľov zavádza notifikačná povinnosť týkajúca sa zamestnancov vysielaných na prácu vo Fínsku.

 

Oznámenie o vysielaných pracovníkoch musí byť prostredníctvom elektronického formulára doručené Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Occupational safety and health administration – Työsuojeluhallinnon) pred samotným vyslaním zamestnancov, resp. pred začatím prác. V prípade stavebného sektora sa oznámenie posiela aj hlavnému zmluvnému partnerovi/developerovi a partnerskej stavebnej spoločnosti.

 

Vo formulári sa vypĺňajú údaje o vysielajúcej spoločnosti, údaje o zmluvnom partnerovi (v stavebnom sektore údaje o developerovi a partnerskej stavebnej spoločnosti), informácia o počte vyslaných pracovníkov a dĺžke trvania vyslania, miesto výkonu práce, odvetvie a pod.

 

Ak sa poskytnuté informácie v priebehu kontraktu výrazne zmenia, napr. v dôsledku zmeny miesta výkonu práce, zamestnávateľ je povinný urýchlene informovať Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Notifikácia sa nevyžaduje v prípade vnútropodnikových transferov v rámci jednej skupiny podnikov, ak dĺžka vyslania pracovníka nepresiahne 5 dní (pozn.: berú sa však do úvahy prípadné vyslania za predchádzajúce 4 mesiace). Daná výnimka sa nevzťahuje na stavebný sektor.

 

Nesplnenie notifikačnej povinnosti môže viesť k uvaleniu sankcie vo výške 1000 až 10000 eur.

 

Notifikačný formulár
 

Ďalšie informácie
 

Zákon o vysielaných pracovníkoch v anglickom jazyku