Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Narodenie dieťaťa

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:
 
  • vyplniť žiadosť Zápis o narodení
  • predložiť platný doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča
  • predložiť originál fínskeho rodného listu dieťaťa s Apostille. Upozorňujeme, že doklad zasielaný na osobitnú matriku sa nevracia, preto odporúčame vyhotovenie a úradné osvedčenie fotokópie rodného listu (správny poplatok je 10 eur za každú aj začatú stranu).
  • predložiť osvedčený preklad fínskeho rodného listu vyhotovený autorizovaným prekladateľom do slovenského jazyka, resp. požiadať zastupiteľský úrad o vyhotovenie a osvedčenie prekladu matričného dokladu do slovenského jazyka (správny poplatok je 20 eur za každú aj začatú stranu).
  • predložiť originály matričných dokladov rodičov (občanov Slovenskej republiky) - slovenský sobášny list
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozvodový rozsudok
  • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, musia sa obaja rodičia dostaviť na konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu v Helsinkách za účelom podpísania súhlasného prehlásenia rodičov o určení otcovstva dieťaťa a dohodu o priezvisku dieťaťa. V prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa. Konzulárne oddelenie následne notársky osvedčí podpisy oboch rodičov. Ak je však otec dieťaťa uvedený vo fínskom rodnom liste, nemusí sa spisovať osobitné vyhlásenie o určení otcovstva.
  • Správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu je 25 Eur.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 15:07:21.233 Dátum vytvorenia: Tue Jan 09 15:06:29 CET 2018