Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch  je vykonávanie funkcie notára, tzn. zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže osvedčovať pravosť podpisov, zhodu fotokópií a prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad nezodpovedá za obsah osvedčovaných listín.

 

Osvedčením pravosti podpisu zastupiteľský úrad osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

 

Žiadateľ sa preukazuje platným dokladom totožnosti. Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis, a podpisuje sa priamo pred konzulárnym pracovníkom. Správny poplatok za overenie jedného podpisu je 10 eur.

 

Osvedčovaním zhody fotokópie zastupiteľský úrad, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.  Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí: originál listiny, fotokópia listiny, predloženie platného dokladu totožnosti. Správny poplatok za daný úkon je 10 eur za každú aj začatú stranu.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-15 14:44:25.354 Dátum vytvorenia: Mon Jan 15 14:43:27 CET 2018