Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Pobyt cudzinca

Podmienky vstupu a pobytu cudzinca upravuje zákon č. 75/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cudzincovi je možné na základe jeho žiadosti a v súlade s účelom, ktorý sleduje povoliť po splnení podmienok pobyt formou prechodného (na účel podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, výskumu a vývoja, zlúčenia rodiny, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, pobyte modrá karta, pobytom, štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte Európskej únie), trvalého (na päť rokov, na neobmedzený čas, pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie), alebo tolerovaného pobytu. Pobyt občana Európskej únie a pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie je trvalým pobytom.

 

Podrobné informácie sú dostupné na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-15 14:48:47.231 Dátum vytvorenia: Mon Jan 15 14:48:14 CET 2018