Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Na zastupiteľskom úrade je požiadať o vydanie nového vodičského preukazu za predpokladu, že žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike, že nejde o prvý vodičský preukaz, nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu, predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 01.05.2004, žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený, žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.

 

K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu občan predkladá doterajší vodičský preukaz a platný doklad totožnosti. V prípade straty alebo odcudzení je potrebné priložiť doklad vydaný políciou o nahlásení tejto udalosti. Ak je dôvodom žiadosti zmena mena alebo priezviska, priloží k žiadosti matričný doklad, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike, ktorý potvrdzuje túto skutočnosť.

Žiadateľ sa podrobí nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu.


Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike. Na zastupiteľskom úrade nie je možné zapísať do vodičského preukazu vodičské oprávnenie na nové skupiny motorových vozidiel, ktoré je držiteľ vodičského preukazu oprávnený viesť.


Žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 65 rokov je povinný pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.


Správny poplatok za podanie žiadosti o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu je 15 eur.

Dátum poslednej aktualizácie: 2018-01-09 15:04:30.779 Dátum vytvorenia: Tue Jan 09 15:04:30 CET 2018