Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Stála misia SR pri OECD Paríž

28, avenue d´Eylau, 750 16, Paríž, Francúzsko
Mapka polohy
Tel.: +33 156265090
Fax: +33 156265092
Email: oecd.paris@mzv.sk

Oznamy

AKTUALITY

 • 21.04.2017
  OECD zverejnila 21. apríla 2017 výzvu zameranú na sponzorovanie vedeckých konferencií a individuálnych vedeckých štipendií v roku 2018. Výzvu otvoril Kooperatívny výskumný program OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP).
 • 20.04.2017
  V stredu 19. apríla v Paríži prezentovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) výsledky nového voliteľného modulu PISA o subjektívnom pocite šťastia a spokojnosti študentov. V rámci tohto modulu žiaci z členských štátov OECD a z ďalších partnerských krajín a teritórií poskytli subjektívne samohodnotenie svojej životnej spokojnosti. Tento doplnkový prieskum sprevádzal hlavné testovanie zručností na vzorke žiakov vo veku 15 rokov v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Testovanie PISA sa vykonáva každé tri roky a Slovenská republika sa doňho zapája od roku 2003.
 • 20.03.2017
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v piatok 17. marca vydala ďalšiu edíciu vlajkovej publikácie Cesta k rastu 2017, ktorá hodnotí pokrok v štrukturálnych reformách v krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách za obdobie rokov 2015-2016.
 • 08.03.2017
  OECD 7. marca zverejnila odhady vývoja rastu svetovej ekonomiky a najväčších ekonomík OECD a partnerských krajín. Reálny rast svetového HDP by mal podľa OECD posilniť z úrovne 3% v roku 2016 na úroveň 3,6% do roku 2018. Rast by mal byť podporený predovšetkým kombináciou fiškálnej a štrukturálnej iniciatívy v hlavných ekonomikách, najmä v Číne, Kanade a USA, spolu s mierne expanzívnou fiškálnou politikou eurozóny. Takéto politiky sú podľa OECD potrebné na posilnenie súkromného dopytu na podporu celosvetovej hospodárskej aktivity a zníženie nerovnosti.
Viac