Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Stála misia SR pri OECD Paríž

28, avenue d´Eylau, 750 16, Paríž, Francúzsko
Mapka polohy
Tel.: +33 156265090
Fax: +33 156265092
Email: oecd.paris@mzv.sk

Oznamy

AKTUALITY

 • 13.10.2016
  Podľa najnovšej publikácie OECD by mali vlády jednotlivých krajín prehodnotiť svoje politiky v oblasti mestského bývania, dopravy, vzdelávania a stratégie zamestnanosti v záujme vyhnúť sa nárastu nerovností. V prípade, že sú takéto politiky slabo a nesprávne koordinované, môžu zvýšiť mieru segregácie a obmedziť zvyšovanie mobility obyvateľov miest.
 • 13.10.2016
  V rámci Európskeho týždňa regiónov a miest bola v Bruseli 11. októbra 2016 zverejnená publikácia „Regionálny výhľad OECD 2016“, ktorá sa zaoberá politikami zameranými na rozvoj regiónov, miest a vidieka, a to najmä z pohľadu usmerňovania verejných investícií.
 • 13.10.2016
  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala v poradí ôsme vydanie vlajkovej publikácie Pohľad na spoločnosť 2016 (Society at a glance 2016), ktorá každé dva roky mapuje vývoj spoločnosti v členských krajinách OECD a vybraných partnerských krajinách. Ťažiskovou témou tohtoročného vydania je sociálna situácia mladých ľudí a trend jej vývoja. Obsahom publikácie sú aktualizované kvantitatívne indikátory sociálneho blahobytu, ktoré sú rozčlenené do oblastí demografie, príjmov, ekonomickej sebestačnosti, sociálnej inklúzie a chudoby, zdravia a sociálnej kohézie.
 • 03.10.2016
  V dňoch 28. – 29. septembra 2016 sa Paríži stretli ministri životného prostredia a zmeny klímy členských a partnerských krajín OECD, aby diskutovali o „Životnom prostredí a ekonomike vo svete po roku 2015“, ktoré boli nosnou témou Zasadnutia. Na Výbore OECD pre environmentálnu politiku na ministerskej úrovni zastupoval Slovensko v sídle OECD štátny tajomník I Ministerstva životného prostredia SR, Norbert Kurilla.
Viac