Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Veľvyslanectvo SR v Ottawe ako aj príslušné honorárne konzuláty SR na území Kanady sú oprávnené overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre ich použitie v Slovenskej republike.

 

Overenie pravosti podpisu osoby

Overením pravosti podpisu veľvyslanectvo alebo honorárny konzulát osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne pred konzulom alebo honorárnym konzulom podpísal. Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: občan SR – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom; cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom. Na výšku poplatku sa informujte na konzulárnom oddelení veľvyslanectva.
Ak žiadateľ listinu, ktorú chce použiť na úradné účely v SR, nepodpisuje priamo na veĺvyslanectve, môže byť podpis na listine overený kanadským notárom. Táto listina ale musí byť následne opatrená vyššou formou overenia. Originál takto notársky overeného podpisu žiadateľa musí byť najskôr autorizovaný na kanadskom ministerstve zahraničných vecí (DFAIT, 111 Sussex Drive, Ottawa, ON, K1A 0G2, tel: 613-995-0119) a následne superlegalizovaný konzulárnym oddelením nášho veľvyslanectva. O výške poplatku za superlegalizáciu sa informujte na konzulárnom oddelení veľvyslanectva.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie veľvyslanectvo alebo honorárny konzulát osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu. Žiadateľ, ktorý si želá overiť pravosť kópie musí priniesť originál listiny a jej vyhotovenú kópiu, ktorá bude po uhradení správneho poplatku legalizovaná ako kópia overená a tým použiteľná na právne a administratívne účely v SR.

 

Overenie pravosti prekladu

Overením prekladu veľvyslanectvo osvedčuje, že preklad dokladu je totožný s pôvodným textom dokladu napísaným v inom jazyku. Veľvyslanectvo nevykonáva preklady dokladov. Preklad si môže žiadateľ vyhotoviť sám a veľvyslanectvo ho overí. Ak si žiadateľ chce nechať preklad vyhotoviť certifikovaným prekladateľom, veľvyslanectvo mu na požiadanie môže zaslať na neho kontakt. Veľvyslanectvo overuje len dokumenty v slovenčine, angličtine a francúzštine. K žiadosti o overenie prekladu musí byť doručený originál listiny, preklad listiny vyhotovený na počítači a po uhradení správneho poplatku bude preklad overený pre právne a administratívne účely v SR.

Dátum poslednej aktualizácie: 10. október 2012

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-03-30 10:37:20.656 Dátum vytvorenia: Wed Oct 10 10:44:08 CEST 2012