Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Miestne špecifiká

Čína

Na slovenských občanov sa vzťahuje bezvízový vstup do Hongkongu a do Macaa pre krátkodobý pobyt nezárobkového charakteru v dĺžke trvania do 90 dní. Vycestovanie do OAO Hongkong alebo OAO Macao sa považuje za opustenie územia ČĽR a na hraniciach s týmito samostatnými administratívnymi oblasťami je pasová a colná kontrola osôb. Osoby prichádzajúce z Číny do Hongkongu a Macaa, ktoré sa plánujú vrátiť naspäť na územie pevninskej Číny, musia mať udelené vízum na minimálne dva vstupy.

Vízum musí byť získané na území ČĽR, v prípade, že ho turista nemá, musí na spiatočnú cestu požiadať o vízum na Konzulárnom úrade Ministerstva zahraničných vecí ČĽR v Hongkongu alebo Macau prostredníctvom pobočiek turistických kancelárií China Travel Service. Vízum je tiež možné získať na hranici medzi Hongkongom a mestom Shenzhen, na základe ktorého je možné zotrvať na území ČĽR maximálne 5 dní.

Cestné hraničné priechody sú pre cudzincov dostupné na hraniciach s Pakistanom, Kirgizskom, Kazachstanom a medzi Tibetom a Nepálom.

Chýbajúce vízum môže byť dôvodom pre udelenie pokuty až do výšky 1000,- USD.

Mongolsko

Pre cudzincov nie je prihlasovacia povinnosť na oddelení cudzineckej polície, pokiaľ doba pobytu neprekročí dĺžku 30 dní. Registráciu vykonáva Agentúra pre cudzincov a otázky občianstva v hlavnom meste alebo na policajnej správe v centrách provincií do 10 dní od príchodu na mongolské územie. Za nesplnenie registračnej povinnosti môže byť udelená pokuta až do výšky 1 mil. MNT.

Registrácia cudzincov


V hoteloch, internátoch a ďalších ubytovacích zariadeniach musia cudzinci predložiť cestovný pas alebo povolenie k pobytu v Číne a vyplniť registračný formulár. Pokiaľ sa zdržujú v čínskych rodinách, majú povinnosť sa do 24 hodín od príchodu do ČĽR zaregistrovať na príslušnom oddelení cudzineckej polície.
 

Ubytovanie


Pre zahraničných turistov existujú v Číne dostatočné ubytovacie kapacity v hoteloch, turistických ubytovniach rôznych katergórií. Ceny sa pohybujú od 25 do 300 EUR/noc. Niektoré ubytovacie zariadenia nemajú oprávnenie poskytovať ubytovanie cudzím štátnym príslušníkom.
 

Stravovanie


V Číne existuje veľká škála reštaurácií, vrátane medzinárodnej kuchyne. V cenách i kvalite jedla sú výrazné rozdiely.

Doprava do Číny


• Letecky - Do Číny je možné cestovať množstvom leteckých spoločností ako napr. Austrian/Air China, Hainan Airlines/Malév, Aeroflot, Air France, British Airways, Finnair, Lufthansa, Swissair, KLM, Alitalia, Turkish Airlines, Emirates Airline a pod.
• Vlakom: Najrýchlejšie železničné spojenie z Bratislavy do Pekingu je cez Moskvu čínskym vlakom Moskva – Ulánbátar – Peking (cesta trvá 7 dní)

Miestna doprava


• Taxislužba: základný poplatok za taxík: 10 CNY (1,25 EUR) za prvé 2 km jazdy, za každý ďalší 0,5 km sa platí 1 CNY. Vodiči taxíkov spravidla neovládajú cudzie jazyky a často nepoznajú ani latinku.
• Mestská hromadná doprava: autobusy boli vo veľkej časti vymenené za nové vozidlá. Premávajú v krátkych časových intervaloch. Cena základného cestovného lístku: 1 CNY.
• Metro: v súčasnosti operuje 14 liniek a ďalších 7 je vo výstavbe. Cena cestového lístku: 2 CNY (špeciálna linka na letisko: 25 CNY).

Cestovanie po ČĽR


Cudzincom nie je dovolené navštevovať zakázané oblasti, miesta a objekty. Predchádzať eventuálnym problémom je možné tým, že turista dodrží trasu, ktorú uviedol pri podaní žiadosti o víza na ZÚ ČĽR, alebo ak o návštevu zakázanej oblasti požiada príslušné oddelenie polície. Pre individuálne cesty cudzích štátnych príslušníkov do Tibetu je potrebné získať osobitné povolenie. Letecké zájazdy do Tibetu, ktoré sú organizované cestovnými kanceláriami, sú drahé.

Cudzinci nemajú právo navštevovať tzv. zakázané oblasti, prípadne objekty. O povolenie návštevy zakázanej oblasti možno požiadať na policajnom oddelení. Zoznam zakázaných oblastí nie je verejne prístupný.
 

Tresty a pokuty


Vo vzťahoch medzi Slovenskom a Čínou neexistuje dohoda o právnej pomoci vo veciach trestných, ani iné zmluvy, ktoré by upravovali spoluprácu v trestných otázkach (napr. vzájomné vydávanie občanov k trestnému konaniu, či k výkonu trestu).
Vo vzťahu k občanom SR je najčastejšie uplatňovaná pokuta za prekročenie doby platnosti čínskeho víza a pokuta za dopravné priestupky. Za každý deň strávený v ČĽR po skončení platnosti víza musí turista zaplatiť pokutu 500 CNY (maximálne 5 000 CNY). Pokiaľ cudzinec odmietne, alebo nie je schopný požadovanú čiastku zaplatiť, môže byť zadržaný. V prípade porušenia čínskych nariadení a predpisov sú cudzinci stíhaní podľa čínskych zákonov. V čínskom právnom poriadku je zakotvený inštitút trestu smrti. Trest smrti je vynášaný pomerne často, jeho vykonanie nasleduje rýchlo po preskúmaní nadriadeným súdom. V Číne neexistuje inštitút milosti. Trest smrti je vynášaný za tresné činy vraždy, výrobu, distribúciu a pašovanie narkotík, znásilnenie, korupciu a za zločiny proti republike.
 

Zdravotné zabezpečenie


Je žiadúce pamätať na medzinárodné zdravotné poistenie a očkovanie proti hepatitíde a v prípade zamýšľanej návštevy južných oblastí ČĽR tiež proti malárii (podrobné informácie poskytnú špecializované zdravotnícke zariadenia v SR). Kvalita zdravotnej starostlivosti je na rôznej úrovni, vo vnútrozemských provinciách a vidieckych oblastiach (aj v niektorých nemocniciach veľkomiest) treba počítať so značne nízkou úrovňou poskytovaných služieb. Slovenskí občania, ktorí využijú zdravotnícku starostlivosť, platia za náklady spojené s ošetrením v hotovosti. Ak sú poistení, môžu následne uplatniť nárok u svojej poisťovne. Niektoré zdravotnícke zariadenia vyžadujú pred hospitalizáciou zaplatenie zálohy do výšky predpokladaných nákladov liečby. Výška nákladov je variabilná podľa kvality poskytnutej zdravotníckej starostlivosti. V zdravotníckych zariadeniach určených pre cudzincov sú náklady na ošetrenie vyššie ako v SR. V prípade hospitalizácie predstavujú náklady na jeden deň stovky EUR.
 

Dôležité telefónne čísla pre prípad potreby lekárskej pomoci v Pekingu


1. Beijing Union Medical College Hospital
Dongdan, Dongcheng District
tel. 6589 6114

2. Beijing SOS First Aid Center
Qianmen Xidajie
tel. 6601 4433, rýchla zdravotná pomoc – 6120

3.International Medical Center, Lufthansa Business Center
tel. 6465 1561
Pobočky sa nachádzajú v Šanghaji, Kantone a Tiencine.

4.Sino–Japanese Friendship Hospital
Heping Dajie Beikou, Chaoyang District
tel. 6422 1122

5. AEA International
Yuan International Office Building
2-2-11, 14 Liangmahe South Rd.
tel. 6462 9112 (klinika), 6462 9100 (alarm center)
Poznámka: cena účtovaná za ošetrenie prevyšuje náklady v západoeurópskych krajinách
 

Obyčaje a zvyky v krajine


Doba obeda sa striktne dodržiava (11:30 – 13:00 hod., v mnohých prípadoch až do 13:30 hod.). Najmenej hodinu pred koncom pracovnej doby už v podstate nie je možné na čínskych úradoch riadne vybaviť príslušné záležitosti. Inak platí, že čínski úradníci i podnikatelia si veľmi potrpia na dochviľnosť.
 

Dôležité telefónne čísla


Polícia: 6512 8871, 110
Požiarná služba: 6224 0088, 119
Informácie o telefónných číslach: 114
Beijing Tourism Administrative Bureau: 6515 8844
Časový rozdiel: v letnom období 6 hodín, v zimnom období 7 hodín
__________________________________________________________________________________________

Upozornenie


Podľa katalógu psychotropných drog vydaného Čínskym štátnym ústredím dohľadu nad potravinami a drogami, Ministerstvom verejnej bezpečnosti ČĽR, Výborom Národného zdravia a plánovania rodiny ČĽR, bola Kata Jedlá – Catha edulis Forsk zaradená medzi psychotropné látky. Katalóg od 1. 1. 2014 nadobudol účinnosť a tak bola v súlade s príslušnými ustanoveniami čínskeho trestného práva Kata Jedlá – Catha edulis Forsk klasifikovaná ako droga, tým pádom je jej dovoz do Číny striktne zakázaný. Žiadame turistov resp. cestovateľov, aby ju do Číny neprinášali a neprechovávali v akejkoľvek forme a skupenstve.

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-01-25 11:17:38.183 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006