Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Duševné vlastníctvo v Číne

Čína je vo svete stále známa problémami s kopírovaním výrobkov, aj keď sa od začiatku 90. rokov výrazne posunula a už prakticky nie je odkázaná na kopírovanie populárnych produktov zo „Západu“. Koncept duševného vlastníctva z právneho hľadiska má v Číne pomerne krátku históriu. O duševnom vlastníctve môžeme hovoriť až od prelomu 80. a 90. rokov minulého storočia, keď sa Čína začínala otvárať svetu. Aj z tohto dôvodu je Čína v oblasti práva duševného vlastníctva veľmi špecifická. Z týchto dôvodov by si mali podniky pred vstupom na čínsky trh uvedomiť nasledovné rozdiely v chápaní duševného vlastníctva medzi Čínou a západným svetom. 


Včasná registrácia ochrannej známky a first-to-file systém: 

Včasná registrácia ochrannej známky je veľmi dôležitá. Pokiaľ si v Číne svoju ochrannú známku spoločnosť nezaregistruje, je možné, že o ňu ľahko príde. V súvislosti s registráciou ochranných známok je potrebné poznamenať, že v Číne sa uznáva tzv. first-to-file systém (na rozdiel od EÚ a USA, ktoré používajú systém first-to-use). To znamená, že čínske zákony upravujúce ochranné známky priznávajú vlastníctvo značky, patentu atď. osobe, ktorá si danú značku zaregistruje ako prvá. V tom prípade skutočnosť, že firma dané označenie používala skôr v Číne nebude relevantná. 


Teritoriálne právo duševného vlastníctva a čínska subklasifikácia systému z Nice: 

Právo duševného vlastníctva je teritoriálne, teda sa vzťahuje len na územie konkrétnej krajiny. Podľa Madridského protokolu (ktorého je Čína súčasťou) majú firmy možnosť podať žiadosť o medzinárodnú prihlášku, kde môže prihlasovateľ zapísať svoju ochrannú známku vo všetkých členských krajinách madridského systému. Efektívnejšie aj istejšie je však zaregistrovať ochrannú známku priamo v Číne, keďže Čína používa dodatočnú subklasifikáciu Niceského triediaceho systému. Pokiaľ si spoločnosti nedajú pozor môže sa stať, že ochranná známka na ich produkt nebude platná, po prípade nebude zahrňovať všetky aspekty.


Registrácia ochrannej známky v čínskom jazyku: 

Dôležité pre firmy je myslieť vo veľkom a pokiaľ ich produkt má potenciál doraziť skôr či neskôr na čínsky trh, tieto spoločnosti by mali uvažovať nad registráciou ochrannej známky v Číne už dnes. Relevantné je myslieť aj na registráciu ochrannej známky v čínskom jazyku, keďže čínski prihlasovatelia častokrát striehnu na zaregistrovanie zahraničnej ochrannej známky v čínskej verzii. V tom prípade prichádzajú do úvahy tri možnosti. Fonetický prepis, fonetický prepis so zachovaním významu alebo priamy preklad. 


Registrácia ochrannej známky v Číne pre jednu triedu (produktov alebo služieb) stojí RMB 600 (približne 76 eur) a táto ochranná známka je platná na 10 rokov. Firma má vždy možnosť predĺžiť platnosť ochrannej známky po uplynutí jej platnosti. 


Vymožiteľnosť práv v Číne je stále problematická aj napriek veľkému kroku vpred v tejto oblasti. Práve včasným zaregistrovaním ochrannej známky sa zahraničné firmy môžu vyhnúť potenciálnym sporom, v ktorých by s veľkou pravdepodobnosťou tieto zahraničné firmy neobstáli či už pre výklad práva, korupciu alebo preferovanie domácich. 


Komplexný prehľad na ochranu práv duševného vlastníctva, právne predpisy a stratégie je možné nájsť na webových sídlach organizácií: 

www.china-iprhelpdesk.eu  a www.ipr2.org 

Dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2018 Dátum vytvorenia: 16.10.2018