Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu pokrýva Čínsku ľudovú republiku (spolu s osobitnými administratívnymi oblasťami Hongkong a Macao) a Mongolsko.

Postavenie a dôležitosť Číny vo svete ako veľmoci s neustále narastajúcou váhou determinuje význam nášho veľvyslanectva ako regionálnej nosnej a spádovej diplomatickej misie Slovenskej republiky vo východnej Ázii.
Základným východiskom pre slovenské zahraničnopolitické aktivity vo vzťahu ku krajinám pôsobnosti je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a na neho nadväzujúce Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky v podmienkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rovnocenným východiskom a determinačným rámcom pre Slovensko a jeho zahraničnopolitické i obchodno-ekonomické aktivity v uvedenej oblasti sú koncepčné a zmluvné dokumenty Európskej únie a NATO ako aj ich aktuálne pozície a tesná koordinácia aktivít medzi Slovenskom a EÚ voči Číne a Mongolsku.

Hlavné ciele činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu:

- v politickej oblasti – presadzovať politický dialóg na najvyššej ústavnej, vládnej a rezortnej úrovni a usilovať sa o povýšenie bilaterálnych vzťahov na partnerskú úroveň.
- v oblasti hospodárskej spolupráce – Slovensko kladie prioritný dôraz na zvýšenie podielu slovenského exportu vo vzájomnej obchodnej výmene a podporu rastu investícií. Slovenská republika sleduje obchodnú politiku EÚ voči Číne a navrhuje opatrenia na harmonizáciu obchodu Slovenskej republiky s obchodnými politikami EÚ a WTO.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 10.2.2016 Dátum vytvorenia: 12.9.2006