Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

      

Vážení návštevníci webstránky Zastupiteľského úradu SR v Pekingu,

Čínska ľudová republika ako druhá najsilnejšia svetová ekonomika sa stáva čoraz významnejším geopolitickým subjektom súčasného multipolárneho sveta. Je preto úplne pochopiteľné, že dnešná Čína má nielen ambíciu byť súčasťou všetkých významných medzinárodných aktivít, ale sa aktívne podieľa aj na hľadaní riešení a odpovedí na súčasné výzvy globálneho vývoja.


Občania SR už viac ako 70 rokov vnímajú Čínsku ľudovú republiku ako spriatelenú krajinu, s ktorou nás spájajú tak historické väzby, ako aj rozsiahla obchodná a ekonomická spolupráca, početné kultúrne a športové aktivity, dlhoročné výmeny študentov, ako aj vedecko-technická spolupráca.


Úlohou veľvyslanectva SR v Čínskej ľudovej republike je ochraňovať záujmy a občanov Slovenskej republiky a napomáhať rozvoju všestrannej spolupráce a kontaktov medzi našimi krajinami. Osobne som presvedčený, že naše vzájomné vzťahy majú veľký potenciál ďalšieho rozvoja, ktorému Zastupiteľský úrad SR v Pekingu napomáha svojou každodennou prácou a koordináciou početných aktivít slovenských občanov, podnikov a inštitúcií.  


Verím, že pri rozvíjaní spolupráce, ako aj pri plánovaní Vašich ciest do Čínskej ľudovej republiky a do Mongolska, radi využijete spektrum informácií, ktoré Vám ponúkame prostredníctvom webstránky nášho veľvyslanectva. 


V prípade potreby ďalších informácií týkajúcich sa Číny a Mongolska, alebo v núdzových situáciách sa obráťte na pracovníkov nášho veľvyslanectva, ktorí Vám poskytnú pomoc a potrebné rady.

   

 

Dušan Bella
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec


 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 7.10.2019 Dátum vytvorenia: 12.9.2006