Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

China Innovation Funding

Za účelom monitorovania efektívnej implementácie spoločného plánu EÚ a Číny na zabezpečenie recipročného prístupu k príslušným programom financovania výskumu a inovácií zahájila Európska komisia projekt "Improving EU Access to National and Regional Financial Incentives for Innovation in China" v auguste 2018. 
 
 
Cieľom projektu je zvýšiť príspevky európskych podnikov, výskumnej štruktúry a vedcov do čínskych národných a miestnych programov financovania v sektore vedy, technológií a inovácií (Science, Technology and Innovation, STI), vytvoriť stimuly na podporu STI a posilniť spoluprácu medzi EÚ a Čínou prostredníctvom iniciatív v oblasti spoločného výskumu a inovácií. Zámerom EÚ je zlepšenie rámcových podmienok pre európske zainteresované strany v oblasti výskumu a inovácií v Číne. 
 
 
V rámci projektu budú realizované nasledujúce aktivity: 
  • denné monitorovanie a analýza vývoja regulácií a politiky v čínskom sektore STI na národnej úrovni a vo vybraných lokalitách s cieľom identifikácie výziev a oblastí viac otvorených a dostupných pre európskych aktérov; 
  • denné monitorovanie a sledovanie aktualizácií v rámci financovania programov STI a finančných stimulov pre čínsky sektor STI na národnej úrovni a vo vybraných lokalitách, ako aj v rámci mechanizmov spolufinancovania medzi EÚ a Čínou; 
  • vykonanie dvoch štúdií analyzujúcich všeobecné pravidlá a podmienky účasti európskych subjektov na čínskych programoch STI a identifikácia zlepšení a prekážok; 
  • zorganizovanie dvoch seminárov a záverečného seminára v Pekingu a Šanghaji s cieľom spojenia európskych a čínskych odborníkov a výskumných pracovníkov k prerokovaniu, overeniu a potvrdeniu faktických dôkazov o dostupnosti čínskych programov STI; a 
  • neformálne konzultácie s európskymi a čínskymi odborníkmi v oblasti STI ohľadom identifikácie a rozvoja osvedčených postupov v rámci financovania programov a podpory finančných stimulov v oblasti čínskeho sektora STI.
 
 
Výsledky vyššie uvedených bodov sú pravidelne publikované na webovej stránke projektu s bezplatným prístupom k informáciám. Databáza online programov obsahuje informácie o národných a miestnych čínskych programoch financovania STI a platforma politiky zhrňuje vývoj v oblasti politiky a regulácií. Pre určité stránky je nutná online registrácia. 
 
 
Projekt nadväzuje na výsledky a zistenia z predchádzajúceho projektu iniciovaného v júli 2016 s jeho ukončením v decembri 2017 s názvom “Advance EU Access to Financial Incentives for Innovation in China“. Projekt určil konkrétne príležitosti európskych zainteresovaných strán pre účasť v čínskych programoch financovania STI ako aj významné problémy obmedzujúce ich účasť. 
 
 
Projekt je financovaný Európskou Úniou a realizovaný spoločnosťou DEVELOPMENT Solutions Europe Ltd. v konzorciu s Copenhagen Economics a.s., Cambridge Econometrics, InterAnalysis Limited, Campden BRI, AINIA, KGH Group a Eurochambers. Realizácia projektu je v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ, Európskou obchodnou komorou v Číne a projektom EURAXESS. 
 
 
Viac informácií o realizátorovi projektu, spoločnosti DEVELOPMENT Solutions Europe Ltd. sú dostupné na webovej stránke www.development-solutions.eu. Spoločnosť má pobočky vo Veľkej Británii, Belgicku a v Číne. Tím v Číne tvorí skupina profesionálov so schopnosťou anglického i čínskeho jazyka zodpovedných za plánovanie ázijských projektov. 
 
 
E-mail pobočky DEVELOPMENT Solutions Europe Ltd. so sídlom v Pekingu, Čína: mary@development-solutions.eu 
 
 
Viac informácií o projekte sú dostupné na webovej stránke chinainnovationfunding.eu.
Dátum poslednej aktualizácie: 13.11.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2018