Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Registrácia v obchode Industrial and Commercial Bank of China

Spoločnosť ICBC je jedna z najväčších svetových bánk uvedených na burze s bohatou zákazníckou bázou, diverzifikovanou podnikateľskou štruktúrou, silnou schopnosťou pre inovácie a úspešnou konkurencieschopnosťou na svetovom trhu. Banka poskytuje rozsiahle finančné produkty a služby až 5784 tis. právnickým osobám a 530 mil. fyzickým osobám.


Spomedzi obrovskej škály ponúkaných služieb, ICBC umožňuje svojim klientom využívať platformu elektronického obchodu ICBC Mall. Platforma poskytuje možnosť zúčtovania transakcií, prevodu peňažných prostriedkov, poskytovania informácií týkajúcich sa obchodnej platformy a jej obchodných členov, a ďalších relevantných objektov súvisiacich s transakčnými postupmi. Integráciou online a offline služieb splýva tok informácií s logistikou a kapitálovými tokmi.


Evidenčný systém platformy sa delí na obchodný trh a na členov prítomných na tomto trhu. K obchodnému trhu je postačujúce zriadenie účtu, založenie správy fondov bezpečnostného depozitného účtu členov, vytvorenie vyrovnávacieho účtu pre inkasné provízie a zaplatenie úroku zo zisku.
Pre členov obchodného trhu je bezpečnostný vkladový účet súčasťou podúčtov vlastných fondov. Bezpečnostný vklad pre vybavené a nevybavené objednávky tak ukladá vlastné a prechodné fondy svojich členov, zatiaľ čo cez zúčtovací účet prechádzajú transfery fondov z bezpečnostného depozitného účtu.


Pokiaľ slovenské firmy prejavia záujem o registráciu na tejto platforme, musia sa pripraviť na komunikáciu v čínskom jazyku, preto je vhodné si zaistiť spoľahlivého čínskeho partnera, ktorý ovláda miestne zvyklosti a reguláciu. Všetky inštrukcie sú v čínštine a servisná služba komunikuje iba v tomto jazyku.


Najčastejšími produktmi predávanými na platforme ICBC Mall sú produkty určené pre matky a ich deti, kozmetické potreby, importované potraviny, a zdravotnícke výrobky. Čínski spotrebitelia majú obrovský dopyt po týchto produktoch, ktoré sa v Číne predávajú veľmi rýchlo. 


Pre slovenských podnikateľov môže byť tento fakt zaujímavou príležitosťou osloviť koncových zákazníkov prostredníctvom interaktívnych ICBC online a offline kanálov. Pre sprostredkovanie online služieb používa platforma e-mailovú korešpondenciu, webový portál, sociálnu sieť Wechat, Microblog, ICBC mobil, atď. Pre offline služby je kľúčovým miestom fyzická predajňa. V Číne pôsobí 17000 takýchto predajní, v ktorých okolo 80000 zákazníckych manažérov poskytuje profesionálne služby a odporúčania potenciálnym zákazníkom na predávajúce firmy prítomné na platforme. Okrem toho ICBC Mall propaguje portál svojich firiem na reklamných priestoroch v kinách, v metre, na letisku a autobusových zastávkach.  


Prístup a registrácia na platforme ICBC Mall


Proces registrácie vyžaduje niekoľko krokov, ktoré musia byť uskutočnené v čínskom jazyku. Viac informácii tu:


https://epass.icbc.com.cn/regist/
http://publiccontent.sinpro.cz/PublicFiles/2018/03/12/ICBC.174033278.pdf 


Proces podávania žiadosti:
1. Preskúmanie žiadosti 
2. Podpísanie dohody o spolupráci „Cooperation Agreement on ICBC e-commerce“, „Interface Confidentiality Agreement“
3. Otvorenie účtu (záručný vklad: 5000 - 8000 EUR, provízia za sprostredkovanie služby: 0,5 % - 1 % zo zisku)
2. Zaregistrovanie produktu na Generálnej administratíve colnej správy ČĽR (GACC)
3. Založenie internetového obchodu 
4. Nahranie informácií o produkte a vytvorenie dizajnu v internetovom obchode 
5. Predaj a nastavenie platieb

Dátum poslednej aktualizácie: 18.3.2019 Dátum vytvorenia: 18.3.2019