Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Riziká a podvody pri podnikaní v Číne

Falošné krádeže internetových domén:

Slovenské firmy sú čoraz častejšie oslovované čínskymi firmami (predajcom domén „.cn“) s tým, že od tejto firmy si iná čínska firma objednala doménu, ktorá by mohla patriť práve slovenskej firme. Následne táto čínska firma ponúkne kúpu domény slovenskej firme a to pred tým, než ju predá „podozrivému“ čínskemu objednávateľovi.

 

V 90 % prípadov však ide o podvod. Čínsky objednávateľ je buď imaginárny, alebo čínska firma ponúkne doménu k prednostnému predaju slovenskej firme za nadhodnotenú čiastku (v stovkách USD).

 

Pokiaľ slovenská firma na ponuku nezareaguje, nič sa nestane a nikto si jej čínsku doménu nezaregistruje. Ak slovenská firma naozaj potrebuje doménu „.cn“, takáto doména sa dá zaregistrovať za nižší poplatok na rok a podvod nevznikne.  

 

Krádeže bankových účtov na faktúrach 

Vyskytujú sa prípady, kedy slovenská firma dostala od čínskeho partnera email s faktúrou ohľadne zaplatenia tovaru. Ten po zaplatení tvrdí, že email neodoslal a účet, ktorý bol uvedený na faktúre mu nepatrí. Stáva sa, že dodávateľ neodošle tovar a reaguje až vtedy, keď zákazník urgentne žiada tovar. V daný moment zákazník zisťuje, že došlo k hacknutiu emailu.

 

Nový email už pochádza z emailovej schránky. Tá sa naoko podobá skutočnej emailovej schránke čínskej firmy, resp. jej obchodného zástupcu, avšak je trochu pozmenená (napr. miesto echo.hankun@email.cn na echa.hankun@email.cn). Čínska firma obvykle tvrdí, že za túto situáciu nemôže a radí svojim slovenským partnerom, aby sa obrátili na políciu.  V týchto prípadoch je potrebné byť obozretný a uistiť sa, že slovenský partner rokuje s jednou a tou istou emailovou schránkou, respektíve s viacerými zamestnancami z danej čínskej firmy (aby dochádzalo k vzájomnej kontrole).

 

Akékoľvek zmeny účtov v priebehu transakcie sú podozrivé a partner na Slovensku by si mal tento fakt overiť minimálne na dvoch miestach (telefonicky u kontaktnej osoby, požiadať si písomné potvrdenie od majiteľa firmy, spýtať sa svojej banky, a pod.).

 

Internetové podvody

Je vhodné vedieť, že značkový tovar nie je na čínskom trhu výrazne lacnejší než na európskom trhu. Práve naopak. Cena, ktorá je oproti európskej maloobchodnej cene nižšia ako 70 % je výrazne podozrivá. Čínsky predajca si môže často vymyslieť historku o veľkoobchodných zľavách. Vo väčšine prípadov však kupujúci prevezme sfalšovaný tovar, odlišný tovar, alebo nedostane žiaden tovar. Falšovaný tovar môže byť zabavený už pri ceste z Číny a jeho predaj na Slovensku je samozrejme v rozpore s legislatívou upravujúcou ochranu práv duševného vlastníctva. Pokiaľ je ponuka príliš výhodná a javí sa ako nereálna, pravdepodobne ide o podvod.

 

Podvodníci využívajú najčastejšie k svojim podvodom služby spoločností, ktoré preberajú peniaze (napr. Money Gram alebo Western Union). Určité percento podvodníkov vyzve kupujúceho k platbe na účet. Kupujúci by mal byť obozretný, ak je tento účet vedený na meno fyzickej osoby a nie na meno právnickej osoby (teda na danú firmu). Založenie účtu bez potvrdenia o existencii firmy totiž nie je možné. Účet na meno obchodníka môže napovedať o neexistencii firmy. 

 

Je dôležité, aby vám predávajúci pred uzavretím obchodu poskytol kompletnú adresu svojho sídla, resp. bydliska. Poznať adresu predávajúceho sa oplatí v prípade uplatnenia možných nárokov vzniknutých z obchodného vzťahu. Podozrivá adresa môže odhaliť podvodníka. Je vhodné mať adresu predávajúceho v transkripcii (pinyin), nakoľko kontaktné údaje v čínskych znakoch môžu byť pre cudzinca mätúce. Zároveň je nevyhnutné, aby adresa obsahovala čo najkonkrétnejšie identifikačné znaky. Pokročilejší podvodníci uvádzajú svoju skutočnú adresu iba do úrovne okresu. Vždy trvajte na zaslaní adresy kupujúceho do úrovne čísla popisného.

 

Pre samotné zaslanie peňazí sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na spoločnom hesle. Predávajúci získa po odoslaní zásielky na svojej pobočke (napr. Western Union) peniaze, ktoré kupujúci predtým zložil vo svojej pobočke. Platby takéhoto typu sú však anonymné a nevhodné k realizácii dôležitého obchodu na diaľku. Keď k takému postupu aj tak dôjde, neodporúča sa prezrádzať kupujúcemu číslo peňažného transferu (tzv. MTCN). Podvodníci vyžadujú toto číslo pred odoslaním zásielky s tvrdením, že potrebujú potvrdenie o odoslaní peňazí. Western Union umožní výber peňazí na základe prezradenia tohto čísla a nevyžaduje už v takomto prípade dohodnuté heslo.

 

Sofistikovaného podvodníka nie je v Číne ľahké odhaliť. Existujú ale dostupné informačné zdroje, ktoré overujú dôveryhodnosť čínskych obchodných subjektov. Jedným z najcennejších zdrojov je vyhľadanie partnera v čínskych Žltých stránkach. Pomocou jednoduchého nájdenia firmy obchodného partnera môže predávajúci odhaliť prípadné nezrovnalosti. Menej sofistikovanejšie je použitie univerzálneho vyhľadávača Google. Tam si môžete overiť, či je daná firma v skutočnosti lídrom vo svojom odbore a či sú údaje o nej pravdivé. Pozor si treba dávať aj na webové stránky firmy, ktoré vyzerajú neprofesionálne a používanie angličtiny obsahuje veľa chýb.

 

Je vhodné byť obozretní aj v prípadoch, kedy predávajúci podozrivo rýchlo mení niektoré náležitosti obchodu (napr. parametre tovaru, kvantita alebo spôsob balenia). Príliš naliehavé reakcie na požiadavky kupujúceho nemusia automaticky znamenať flexibilnosť čínskeho partnera. Na kupujúceho je často vyvíjaný prílišný nátlak zo strany predávajúceho, aby bol obchod uzatvorený čo možno najrýchlejšie. V takýchto prípadoch sa odporúča zachovať si chladnú hlavu a internetový obchod si dobre premyslieť.

 

Väčšina podvodníkov uvádza v rámci informácií o svojom podnikaní iba číslo mobilného telefónu. Podvodníci tak úspešne maskujú svoju skutočnú adresu v nádeji, že si cudzinec túto skutočnosť nevšimne, alebo nevie rozoznať rozdiel medzi formátom čínskeho telefónneho čísla pevnej linky a mobilného telefónu. Je samozrejmé, že veľké a zabehnuté spoločnosti v Číne majú vždy svoje pevné telefónne číslo. V tejto súvislosti je taktiež vhodné overiť, či je telefónne číslo registrované v mieste, kde predajca udáva svoju adresu. Odporúča sa využiť stránky „http//www.hao123.com/haoserver/showjicc.htm“, dostupné aj na mobilných telefónoch.

 

Väčšina podvodníkov sa regrutuje z radov juhočínskych farmárov. Z toho plynú dve skutočnosti. Títo farmári – vydávajúci sa za manažérov – nevedia skoro vôbec po anglicky. Používajú prekladateľa, ktorého si najímajú len na jednotlivé zákazky (podvody). Takíto podvodníci sa sústreďujú v juhočínskych provinciách v mestách ako Luyan, Zhenzhou, Kunming a Guilin. Ak podozrivo výhodná ponuka pochádza z týchto miest, je tu dôvod k zvýšenej opatrnosti. Veľmi užitočnou sa v tomto ohľade javí databáza čínskych podvodníkov spoločnosti Kompass na adrese „http://www.kompass.com.cn /fraudsfile.htm“. 

 

Odporúča sa zistiť si pred nákupom čo najviac informácii o tovare, ktorý je predmetom dodávky. Je dobré vyžadovať detailné fotografie tovaru. U väčších zákaziek je taktiež veľmi vhodné získať od partnera referencie (napr. či už dodal svoj tovar niekomu v Európe).

 

Falšovanie pečatí

Označenie dokumentu pečiatkou spoločnosti v Číne je zárukou jeho oficiálnosti. Pečiatka sa považuje za oficiálny podpis spoločnosti. Firma si môže overiť platnosť pečiatky potenciálneho obchodného partnera u Štátnej správy pre priemysel a obchod (SAIC), alebo na úrade verejnej bezpečnosti v mieste jeho sídla a porovnať zhodu použitej pečiatky na všetkých dokumentoch spoločnosti. Firma by mala navštíviť centrálu potenciálneho obchodného partnera a zistiť, či osoba, ktorá pečiatku použila, je jeho zamestnancom oprávneným k tomuto úkonu.

 

Pečiatka by mala byť červenej farby, okrúhleho alebo oválneho tvaru. Obchodné meno spoločnosti by malo byť uvedené iba v čínskych znakoch (avšak niektoré firmy používajú angličtinu i čínštinu) a jasne čitateľné.

 

Získanie záznamov o podnikateľskej činnosti potenciálneho obchodného partnera u SAIC je možné za osobnej prítomnosti licencovaného čínskeho právnika. SAIC má právo odmietnuť vydanie týchto záznamov (väčšinou v prípade veľkej silnej spoločnosti).

 

Príklady falošných pečiatok:

 

 

Falošný dopyt

Podvodníci z Číny sa už niekoľko rokov snažia pripraviť dôverčivých podnikateľov z Európy o peniaze. Nežiadúce situácie sú si veľmi podobné a možno ich ilustrovať na nasledujúcom príklade:

Čínska firma má záujem nakúpiť určité výrobky z Európy. Môže ísť o stroje, technické zariadenia, kontajnery, nehrdzavejúce skladovacie tanky či iný tovar. Firma požiada o predloženie ponuky na odber väčšieho množstva tovaru. Po tom ako dostane ponuku a súhlasí s cenou, vyzve výrobcu, aby sa osobne dostavil do Číny, nakoľko je ochotná mu poskytnúť zálohu na výrobu. Zároveň je pre ňu dôležité podpísať prvú zmluvu osobne. 

Veľa podnikateľov, ktorí nemajú veľké skúsenosti so zahraničným obchodom (najmä v Ázii) skočia na vidinu veľkej zákazky a zárobkov. Majú zaistené ubytovanie v luxusnom hoteli (samozrejme na vlastné náklady) a čínsky partner vysvetľuje ako sa teší z podpísaného kontraktu a budúcej spolupráce. Následne partner tvrdí, ako je realizácia určitých náležitostí v krajine náročná a od podnikateľa požaduje zložiť peniaze v hotovosti (požaduje sa cca 5 000 eur) na úplatky pre vplyvných štátnych úradníkov. Niekedy sa táto suma vyžaduje na diaľku bez nutnosti cestovania do Číny. Veľa firiem na tento trik skočí. Ak nemajú dostatok peňazí, sú požiadané o zloženie menšej čiastky. Obozretnejší podnikatelia nakoniec neposkytnú žiadne financie. 

Výsledok býva rovnaký bez ohľadu na zaplatenie či nezaplatenie. Podpísaná zmluva je obyčajným kusom papiera a po čínskej firme sa zľahne zem. Lepšie sú na tom tí, ktorí síce do Číny pricestujú, ale zistia, že niečo nie je v poriadku a peniaze na úplatok neposkytnú. 

Najhoršia situácia nastáva vtedy, keď oklamaný podnikateľ zaháji prípravy na výrobu. Pripraví technickú dokumentáciu, nakúpi materiál, zaistí špeciálne nástroje a niekedy aj začne vyrábať. V takomto prípade čelí podnikateľ obrovským finančným škodám. 

Scenár môže mať aj nasledujúcu obmenu. Čínsky podvodník zažiada o pozvanie k návšteve SR. To môže byť zneužité na nelegálnu migráciu a dokonca pozývajúci môže čeliť i povinnosti uhradiť náklady spojené s pobytom cudzinca, jeho vyhostením a zdravotnou starostlivosťou. 

Trendom taktiež býva „zaregistrovať“ určité produkty na dovoz s úmyslom stať sa zástupcom  na trhu, či tovar vo väčšom množstve dovážať. Čínske firmy za takúto službu obvykle požadujú niekoľko tisíc dolárov. 

 

Platobné riziká

Požadovať celkovú platbu dopredu je pre čínskych podnikateľov bežné. Ak dodávateľ po zaplatení 100 % čiastky tovar nedodá, neexistuje pre slovenského odberateľa žiadna rýchla a efektívna možnosť, ako sa k peniazom dostať späť. Existujú teoretické možnosti ako je napr. žaloba. Takáto forma donútenia môže so sebou prinášať náklady za právne zastupovanie a prakticky prevýšiť vrátenú čiastku.

K dispozícii je však niekoľko riešení, ktoré sa pokúšajú skúsení odberatelia s čínskym dodávateľom dohodnúť:

  • využitie akreditívu, ktoré však zvyšuje celkové náklady transakcie a nerieši problém čínskej strany s hotovosťou,
  • zálohová platba 
  • platba celej čiastky dopredu  

Pravdou však zostáva skutočnosť, že občas musí odberateľ pri nákupe tovaru z Číny zariskovať. 

 

Podvodné dodávky

Podvodné dodávky sú ďalším rizikom, ktoré môžu spôsobiť zbytočné straty. Odberateľ môže po prebratí tovaru na colnici zistiť, že tovar došiel len v obmedzenom množstve, poprípade kontajner obsahuje úplne iný tovar. Existujú prípady, kedy sú všetky dokumenty z čínskej colnice na prvý pohľad v poriadku, avšak pri podrobnejšom skúmaní sa príde na to, že dokument je podvrhom, alebo tovar bol po colnej kontrole vymenený.

V takýchto prípadoch treba byť obozretní najmä, keď voči čínskemu partnerovi nemáme vybudovanú dostatočnú dôveru. Samozrejmosťou by malo byť dôkladné preverenie firmy dodávateľa ako aj náležitých obchodných operácii. Druhým momentom je zaistenie inšpekcie pred dovozom. Ak k vyššie popísanému prípadu predsa len dôjde, je nutné na colnici všetko detailne zdokumentovať a riadne reklamovať. Postup samozrejme záleží aj na type dohody, ktorá bola s čínskym dodávateľom uzatvorená. 

 

Zapísaný a splatený kapitál

Zapísaný kapitál je limitom právnej zodpovednosti podielnikov. Nejde však o dôkaz, že peniaze sú stále na účte spoločnosti. Je úplne bežné, že čínske spoločnosti si v momente zakladania firmy vypožičajú väčšie množstvo peňazí, ktoré zapíšu ako základný kapitál. Peniaze vrátia späť hneď po založení firmy. Tak či onak, výška kapitálu je dôležitým indikátorom solídnosti a všeobecne platí, že čím vyšší kapitál, tým je firma solídnejšia.

 

Doba platnosti licencie a dátum založenia firmy

Dôležitý je i dátum založenia firmy a doba platnosti podnikateľskej licencie. Čím dlhšie podniká daná firma, tým je menšie riziko, že sa jedná o oportunistického podvodníka. Je ideálne, keď firma existuje aspoň 2 roky.

Každá čínska spoločnosť musí prechádzať ročným auditom, ktorý bol do roku 2014 na obchodnej licencii vždy potvrdený oficiálnou pečiatkou miestneho AIC. Je potreba nájsť a potvrdiť si, či táto pečiatka na podnikateľskom oprávnení od roku 2014 nechýba. Neudelenie potvrdenia AIC alebo absencia pečiatky napovie, že spoločnosť v danom roku bojovala s problémami. Taktiež mohla byť licencia sfalšovaná. Bohužiaľ toto nariadenie bolo pred pár rokmi zrušené a podnikateľská licencia sa už pečiatkou neaktualizuje.  

Dátum poslednej aktualizácie: 13.3.2019 Dátum vytvorenia: 13.3.2019