Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Tranzit cez územie ČR

Akým spôsobom je možné tranzitovať na Slovensko cez územie Českej republiky vrátane leteckého tranzitu?

Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe Ochranného opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR č. MZDR20599/2020-6/MIN/KAN z 3.6.2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod.

 

Občania SR, Nemecka, Maďarska, Rakúska a ich rodinní príslušníci, tiež občania s preukázaným bydliskom v týchto krajinách, občania iných štátov EÚ s potvrdeným prechodným alebo trvalým pobytom v SR, Nemecku, Maďarsku, Rakúsku a cudzinci s priznaným statusom dlhodobo pobývajúceho rezidenta v týchto krajinách môžu pricestovať do ČR bez nutnosti predkladať pri vstupe do ČR potvrdenie o absolvovaní testu alebo preukazovať účel cesty,  dĺžku pobytu alebo bez povinnosti absolvovať karanténne opatrenia.

 

Tranzitnú nótu cez ČR nie je potrebné vystaviť pre občanov SR, ktorí  tranzitujú cez územie ČR do SR s preukázaným súčasným bydliskom v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, SR, ktorí už môžu pricestovať do ČR bez nutnosti predkladať pri vstupe do ČR potvrdenie o absolvovaní testu alebo preukazovať účel cesty alebo dĺžku pobytu.

 

 

Tranzit sa musí uskutočniť v čo najkratšom čase - do 24 hodín bez povinnej karantény - len s nevyhnutnou prestávkou a počas celého tranzitu územím Českej republiky. Povinnosť mať zakrytý nos a ústa buď rúškom alebo šatkou platí na všetkých miestach, kde sa nachádzajú aspoň dve osoby v bližšej vzdialenosti než 2 metre.
 

Individuálny tranzit pozemnou dopravou

Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukáže nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadal  minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.
 

V prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na letisko v ČR, resp. príchodom autobusom do ČR, žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a čas odletu/príletu, číslo letu, evidenčné číslo vozidla, ktorým  bude cez ČR tranzitovať a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR alebo uvedie, že bude pokračovať verejnou dopravou.
 
 

Podmienkou vystavenia nóty je docx súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany  (docx; 20.94 KB).

 

V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, resp. si nevie zabezpečiť individuálnu prepravu z letiska po prílete do ČR alebo po príchode autobusom do ČR, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR.
 
 

V prípade tranzitu pravidelnou leteckou linkou s príletom na letisko v ČR, resp. príchodom autobusom do ČR, žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle príslušnému veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a čas odletu/príletu, číslo letu, evidenčné číslo vozidla, ktorým  bude cez ČR tranzitovať a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR.


Na občana, ktorý vstupuje na územie SR tranzitom cez ČR z inej krajiny sa vzťahuje Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 z 9. júna 2020

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 12.6.2020 Dátum vytvorenia: 5.4.2020