Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

20 rokov partnerstva miest Gotha a Martin a otvorenie výstavy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

20 rokov partnerstva miest Gotha a Martin a otvorenie výstavy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

26.10.2017 | Kultúrna diplomacia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Nemecko

Na pozvanie Knuta Kreucha, primátora nemeckého mesta Gotha, sa veľvyslanec Peter Lizák a riaditeľka Slovenského inštitútu v Berlíne Viera Polakovičová zúčastnili dňa 25. 10. 2018 na slávnosti 20. výročia partnerstva mesta Gotha so slovenským mestom Martin a s poľským mestom Kielce.


Uskutočnila sa v Mestskej knižnici Heinricha Heineho a jej súčasťou bolo aj otvorenie výstavy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.


Po úvodnom prejave primátora Kreucha predniesla štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a spolkových a európskych záležitostí Durínska Dr. Babette Winter prejav, v ktorom zdôraznila dôležitosť osobných a profesionálnych medzinárodných kontaktov na všetkých úrovniach, mestami počnúc, školami končiac. Ocenila, že Slovensko má s Durínskom 7 výmenných škôl a vyjadrila pripravenosť rozvíjať túto spoluprácu. Veľvyslanec Lizák sa pred slávnosťou podpísal do pamätnej knihy v historickej radnici mesta Gotha. Vo svojom prejave ocenil intenzitu stykov miest Gotha a Martin, otvoril výstavu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a poďakoval sa za prácu Centra pre tradičnú kultúru SLUK pri tvorbe a zabezpečení výstavy v Gothe. Za mesto Martin vystúpil hlavný koordinátor mesta Ján Zuberec, ktorý prečítal List primátora Andreja Hrnčiara a pridal pochvalné slová na adresu spolupráce.


Všetci rečníci prejavovali radosť z dobre naštartovanej spolupráce, predstavitelia miest podpísali erby historického mesta Gotha. 


Výstavu Centra pre tradičnú kultúru SĽUK podporilo Ministerstvo kultúry SR. Zaujímavou profesionálnou prednáškou v skvelej nemčine ju predstavila odborná pracovníčka Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied Dr. Ľubica Voľanská. Vyzdvihla 4 prvky, ktoré figurujú na zozname svetového nehmotného kultúrneho  dedičstva UNESCO: Fujara - hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku a Tradičné bábkarstvo na Slovensku a komentovala ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska: Radvanský jarmok, Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov, Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku, Čičmianske ornamenty, Banskoštiavnický Salamander, Modrotlač, Horehronský viachlasný spev, Vajnorský ornament a Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny. Polyfunkčný hudobník, generálny riaditeľ ŠĽUK a predstaviteľ SR vo výbore pre nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska v UNESCO, doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. predviedol, ako znejú gajdy, terchovská hudba a „kráľovná nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska fujara“. 


Na slávnosti sa zúčastnili početní poslanci mesta Gotha, delegácie miest Martin a Kielce a významní hostia, o.i. intendantka Durínskej filharmónie Gohta-Eisenach, Slovenka z Martina Michaela Barchevitch.


Gotha je mesto s viac než 1200-ročnou históriou. S mestom Martin spolupracuje hlavne v oblasti kultúry, školstva a sociálnych služieb, a to sporadicky od r. 1986 a formálne od r. 1997. Primátor Kreuch prejavuje mimoriadny záujem o tradičné umenie, je predsedom Spolku krojovaných skupín v Nemecku a jedným z usporiadateľov medzinárodného folklórneho festivalu Europeáda. Je hybnou silou tohto partnerstva. S mestom Gotha sa spája dynastia sasko-cobursko-gothajská, rod, ktoý pôvodne vládol vo vojvodstve Sasko, Cobursko a Gotha a v 20. storočí sa stal najpočetnejšie zastúpeným panovníckym rodom na európskych trónoch. V jednej línii je spríbuznený s uhorským rodom Koháriovcov, ktorý pôsobil na Slovensku vo Sv. Antone, Čabradi a Sitne.