Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Minister Lajčák Visits Bulgaria

Minister Lajčák na návšteve Bulharska

24.10.2019 | Aktivity ministra | Bulharsko

Podpora bulharských ambícií vstúpiť do eurozóny, do Schengenského priestoru, ale aj do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zo strany Slovenska - aj to boli témy oficiálnej dvojdňovej návštevy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v Bulharsku, ktorá sa začala dnes (24. októbra 2019) v Sofii. Cesta šéfa slovenskej diplomacie nadväzuje na dve tohtoročné návštevy bulharskej podpredsedníčky vlády pre justičnú reformu a ministerky zahraničných vecí Ekateriny Zacharievy na Slovensku. M. Lajčák vyzdvihol, že frekvencia návštev vysokých predstaviteľov dokazuje výbornú kvalitu bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami. Rokovanie šéfov diplomacií potvrdilo, že Slovensko a Bulharsko sú silnými partnermi v Európskej únii (EÚ) a spojencami v Severoatlantickej aliancii (NATO). Záujem oboch krajín o ďalšie prehĺbenie spolupráce sa sústreďuje na rozvoj vzájomného obchodu, zvýšenie investícií na oboch stranách, podporu diverzifikačným projektom v energetike a poskytovanie rozvojovej pomoci. Partneri za týmto účelom podpísali memorandum o spolupráci. „Podpis memoranda umožní našim krajinám ďalej zintenzívniť spoluprácu expertov aj v oblasti zdieľania rozvojových kapacít, skúseností a dobrej praxe pre našu pomoc v menej rozvinutých častiach sveta,“ zdôraznil M. Lajčák. Ministri sa venovali aj oblasti cestovného ruchu a poskytovania konzulárnej ochrany občanov, pričom pozitívne zhodnotili skutočnosť, že Slovensko i Bulharsko zaznamenali v ostatnom období zvýšené počty turistov z oboch krajín. 


M. Lajčák na rokovaní s viceprezidentkou Ilianou Jotovou ocenil spriaznenosť oboch krajín aj vďaka  udržiavaniu cyrilo-metodského dedičstva, jazykovej, kultúrnej blízkosti a spolupráce. Obaja taktiež podčiarkli význam a perspektívu spolupráce vysokých škôl pre zvyšovanie kvality vzdelávania, čo je dôležité pre schopnosť uplatnenia sa mladej generácie, ako aj pre lepšie vzájomné poznávane krajín. 


M. Lajčák sa dnes zúčastnil na pozvanie mimovládnej organizácie PanEuropa na organizovanej diskusii s bývalým bulharským ministrom zahraničných vecí Solomonom Passym, ktorá bola zameraná na význam multilateralizmu v medzinárodnej politike. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že za tridsať rokov svojej diplomatickej kariéry sa presvedčil, že multilateralizmus a dodržiavanie pravidiel majú nezastupiteľné miesto pri riešení medzinárodnopolitických otázok. Osobitnú úlohu v tomto smere zohráva Organizácia spojených národov (OSN). Dnes sme však svedkami toho, že svet sa mení, viaceré mocnosti posilňujú svoje postavenie, hrajú podľa vlastných pravidiel a do popredia sa tlačia aj ďalší regionálni lídri. „Mysleli sme si, že transatlantické spojenectvo zostane navždy pevné a že EÚ bude kontinuálne rásť a zjednocovať sa. Realita je však iná,“ uviedol M. Lajčák, pričom dodal, že osobitne pred Európskou úniou sú viaceré výzvy, s ktorými sa bude musieť popasovať.