Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Podmienky vstupu do krajiny

Slovenskí občania môžu cestovať do Švédska s platným cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom bez akéhokoľvek obmedzenia a potrebnej registrácie na obdobie kratšie ako 3 mesiace.

V prípade pobytu presahujúceho 3 mesiace musia občania SR, resp. ich švédski zamestnávatelia, či v prípade študentov školy, ktoré navštevujú, kontaktovať miestny daňový úrad a požiadať o udelenie tzv. osobného/koordinačného čísla.

Platnosť cestovného pasu alebo prípadne občianskeho preukazu pri vstupe do Švédska nesmie byť kratšia ako plánovaná dĺžka pobytu v krajine.

 

Cestovanie maloletého dieťaťa

Švédsko 4. mája 2017 zrušilo kontrolu dokladov, ktorú od januára 2016 museli povinne vykonávať dopravcovia pred nastúpením cestujúcich do prostriedkov hromadnej dopravy pri cestách z Dánska do Švédska (vlaky a autobusy premávajúce cez  Öresundský most a všetky trajekty). Naproti tomu Švédsko posilnilo hraničnú kontrolu priamo pri vstupe na jeho územie, v rámci ktorej sa častejšie ako doteraz vykonávajú náhodné kontroly dokladov cestujúcich. Každé dieťa musí mať vlastný platný cestovný pas a sprevádzajúce osoby buď platný cestovný pas, alebo platný občiansky preukaz (forma ID karty).
 
Hoci švédska legislatíva túto oblasť explicitne neupravuje, podľa vyjadrenia švédskej polície sa môže stať, že pri vstupe na územie Švédska iným spôsobom než letecky, sa orgány hraničnej polície budú v prípade detí cestujúcich v sprievode iných osôb než vlastných rodičov, alebo v prípade rozdielnych priezvisk detí a rodičov, zaujímať, či deti cestujú s povolením rodičov, prípadne aké sú vzájomné vzťahy cestujúcich osôb. V prípade leteckej prepravy sa toto zasa môže stať predmetom skúmania zo strany leteckej spoločnosti. 
 
Veľvyslanectvo SR v Štokholme preto odporúča osobám, ktoré sprevádzajú deti na ceste do Švédska, pričom nie sú ich rodičmi, aby mali pri sebe tieto doklady:
originál, resp. kópiu rodného listu dieťaťa (kópia nemusí byť overená, Švédsko overenie na kópiách zväčša nevyžaduje),
kópiu dátovej strany cestovného pasu alebo občianskeho preukazu rodiča (bez overenia),
overený písomný súhlas rodiča (v angličtine, bez vyššieho overenia) s cestou dieťaťa v sprievode inej osoby.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 28/07/2017