Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Víza

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve prestáva s účinnosťou od 1. novembra 2011 zabezpečovať výkon vízovej a pobytovej agendy. Cudzinci s pobytom na území Švédskeho kráľovstva predkladajú od 15. októbra 2011 svoje žiadosti o víza a povolenia k pobytu na území Slovenskej republiky na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Nemecku so sídlom v Berlíne. Kontaktné údaje a informácie o úradných hodinách Veľvyslanectva SR v Berlíne sú dostupné na webovej stránke www.mzv.sk/berlin.

Typy víz


Schengenské víza typu A: Letiskové tranzitné víza

Za normálnych okolností môžete počas zastávky alebo transferu medzi dvoma etapami medzinárodného letu zotrvať v medzinárodnej tranzitnej zóne na letisku bez víz. V závislosti od štátnej príslušnosti podliehajú niektoré kategórie cudzincov vízovej povinnosti, aj keď neopúšťajú medzinárodnú tranzitnú zónu. Letiskové tranzitné víza oprávňujú iba na prechod cez medzinárodnú tranzitnú plochu letísk.

Schengenské víza typu C: Vstupné víza

Ide o vízum, s ktorým môžete vstúpiť na územie schengenských krajín na pobyt alebo niekoľko pobytov, ktorých trvanie nepresiahne 90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov od dátumu prvého vstupu. Vízum môže byť udelené na jeden alebo viacero vstupov.

Dlhodobé víza D

Dlhodobé vízum môže byť udelené, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky. Dlhodobé vízum umožňuje držiteľom cestovať do ďalších schengenských štátov (teda aj mimo štát, ktorý vízum vydal), avšak počet dní strávených v týchto štátoch nesmie spolu presiahnuť 90 dní počas ktoréhokoľvek 6-mesačného obdobia.

Víza pre cudzincov na vstup do Slovenskej republiky

Dátum poslednej aktualizácie: 3. marca 2014
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:01.328 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006