Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky informuje, že od 1. júla 2012 je možné požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. 5. 2004 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska. Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Žiadosť sa podáva osobne.

Náležitosti podania žiadosti:


1. vodičský preukaz vydaný pred 1.5.2004,

2. platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),

3. žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručne žiadosť podpísať.

V prípade, že dôvodom žiadosti o obnovu vodičského preukazu je strata alebo odcudzenie, žiadateľ priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike, potvrdzujúci túto skutočnosť.
Dátum poslednej aktualizácie: 18. januára 2013
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:57:05.912 Dátum vytvorenia: Tue Feb 05 14:19:43 CET 2013