Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

Vítame Vás na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Švédskom kráľovstve. Zastupovanie Slovenska a jeho občanov v krajine akou je Švédsko, je zaujímavou výzvou a zároveň príležitosťou, ktorá so sebou prináša mnoho perspektív a výhod do budúcej intenzívnej spolupráce.

Švédsko priťahuje svetovú pozornosť nielen svojou modernosťou, demokratickosťou a obranou ľudských hodnôt, ale aj svojou vysokou profesionálnou úrovňou najmä v oblasti vedecko-výskumného rozvoja, vývoja a využívania alternatívnych zdrojov energie, či vzdelania. V tomto smere sa Švédsko stáva naším významným zdrojom inšpirácie pre ďalší politický, ekonomický, vzdelanostný, kultúrny a sociálny rozvoj.

Naším predsavzatím je dôstojne zastupovať našu krajinu vo Švédsku a vytvárať tak pre Slovensko širokú škálu perspektívnej spolupráce. Kladieme si za cieľ hľadať a poskytovať potrebné informácie o Švédsku, pomáhať Vám pri vízových a konzulárnych otázkach, ako aj poskytovať rady pre cestovateľov. Na druhej strane je pre nás takisto zásadné propagovať a pozitívne prezentovať Slovensko voči švédskym ale aj zahraničným záujemcom, poskytovať základné informácie o Slovensku, o jeho súčasnom spoločenskom, politickom a ekonomickom vývoji, o jeho turistických destináciách a ďalších jedinečných možnostiach našej malej, ale nepochybne atraktívnej krajiny.

Slovensko-švédske bilaterálne vzťahy sa po vstupe SR do Európskej Únie dostali na vyššiu kvalitatívnu úroveň, ktorá umožňuje intenzívnejšiu personálnu interakciu pri riešení spoločných záujmov, problémov a výziev. Zároveň sú naše ekonomiky stále viac prepojené, čo umožňuje švédskym investorom objavovať atraktivitu slovenského ekonomického prostredia, ktoré v súčasnosti ponúka intenzívny vývoj v automobilovom a elektronickom priemysle ako aj v odvetviach, ktoré sú perspektívne pre švédskych podnikateľov: drevospracujúcom, chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a energetickom sektore. Švédsko je v súčasnosti považované za svetového ťahúňa vo vedecko-výskumnom rozvoji a práve tu sa otvára pre Slovensko možnosť intenzívnej spolupráce s touto škandinávskou krajinou. Preto je naším úmyslom pomôcť slovenským podnikateľom a investorom objaviť a presadiť sa na švédskom trhu s modernými technológiami, ktoré udávajú súčasné svetové smerovanie, urýchľujú výmenu informácií, zintenzívňujú vzájomné kontakty a tým nás robia v mnohých smeroch na sebe viac závislých.

Veríme, že sa nám úspešne podarí využiť vzájomný široký bilaterálny potenciál medzi našimi dvoma krajinami. Slovenské veľvyslanectvo vo Švédsku sa bude intenzívne usilovať o vytvorenie vzájomných prínosných vzťahov, širokej siete kontaktov a skúseností, ktoré budú prínosné pre ďalšie generácie Slovákov žijúcich vo Švédsku ako aj pre širokú verejnosť vo Švédsku zaujímajúcu sa o Slovensko. Zároveň však radi uvítame Vaše námety, pripomienky a otázky na našej adrese emb.stockholm@mzv.sk.
Clipboard01.jpg

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:56:52.247 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:10 CEST 2006