Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

COVID-19 - opatrenia EÚ

 

Od prepuknutia pandémie COVID-19 podniká EÚ adresné a rýchle kroky a v rámci svojich kompetencií mobilizuje a využíva všetky prostriedky horizontálneho a sektorálneho charakteru (ekonomika, vnútorný trh, doprava, vnútorné veci a hraničný manažment, civilná ochrana, zamestnanosť a mobilita, veda a výskum, verejné obstarávanie).

 

Hoci má EÚ v oblasti zdravotníctva len podporné právomoci, napriek tomu maximálne využíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby pomohla členským štátom koordinovať ich vnútroštátne postupy a reakcie. Opatrenia prijímané na úrovni EÚ sú zamerané v prvom rade na posilnenie sektora verejného zdravia a zmiernenie sociálno-ekonomických dopadov na hospodárstvo členských štátov, ich firmy a občanov.

 

Celý proces na politickej úrovni koordinuje Európska komisia - predsedníčka Európskej komisie spolu s tímom 5 komisárov tvoriacich „krízový štáb“ (Paolo Gentiloni - makroekonomické aspekty, Thierry Breton - vnútorný trh, Stella Kyriakides - zdravotné otázky, Ylva Johansson - záležitosti súvisiace s hranicami,  Janez  Lenarčič - krízový manažment, Adina Vălean - mobilita). Niektoré z opatrení vychádzajú z existujúcich možností, avšak sú flexibilne prispôsobované na novú situáciu, ako napr. v prípade eurofondov, iné nástroje sú úplne nové, ako napr. program na záchranu pracovných miest SURE. Osobitnú pozornosť EÚ venuje aj poskytovaniu objektívnych informácií o šírení vírusu a účinnom úsilí o jeho potlačenie.

 

Aktivity EÚ možno rozdeliť do nasledujúcich okruhov: