Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Bezpečnostná situácia

Irán

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR stále odporúča občanom SR cestujúcim do Iránskej islamskej republiky, vzhľadom na pretrvávajúce vysoké bezpečnostné riziká v pohraničných regiónoch, obmedziť cesty do pohraničných oblasti s Irakom, Afganistanom a Pakistanom (rizikové sú aj kurdské pohraničné oblasti) iba na skutočne nevyhnutné. V súvislosti s teroristickými útokmi na juhovýchode krajiny v hraničnej oblasti s Pakistanom a Afganistanom a trvajúce riziko útoku aj voči zahraničným osobám v tomto regióne sa neodporúča cestovať východne od mesta Bam v provincii Sistan-Balučistan a prekračovať iránsko-pakistanské, či iránsko-afgánske hranice v tejto oblasti.


V období štátnych a náboženských sviatkov v Iráne (napr. výročie islamskej revolúcie v Iráne, alebo náboženský sviatok Ašura) sa môžu vyskytnúť demonštrácie alebo iné formy verejných zhromaždení. Odporúčame vyhýbať sa akýmkoľvek zhromaždeniam obyvateľstva. 


V súvislosti s prípadmi občanov niektorých krajín (vrátane SR) cestujúcich do Iránu upozorňujeme na nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania účelu cesty alebo pobytu podľa udeleného víza (turistika, obchodná cesta, štúdium, novinárska činnosť, filmová tvorba atď). Vôbec sa neodporúča vykonávať novinársku činnosť na základe udeleného turistického víza. To isté platí aj pre iné činnosti, ako sú obchodné alebo študijné cesty, na ktoré je potrebné mať vždy udelené príslušné vízum pre daný účel cesty.

 

Na cestovanie mimo hlavných turistických centier je možné využiť služby miestnych cestovných agentúr. 

 

Odporúčame mať pri sebe vždy aspoň kópie identifikačnej stránky pasu a stránky s iránskym vízom (alebo originál pasu) a telefonický kontakt na zastupiteľský úrad SR. Je potrebné plne rešpektovať existujúce islamské pravidlá a zvyklosti. 


Fotografovanie a filmovanie objektov vojenského alebo bezpečnostného charakteru je prísne zakázané. Neodporúča sa fotografovať a filmovať objekty, ktorých charakter nie je zrejmý, ani objekty možného iného strategického významu, objekty infraštruktúry (letiská, mosty, priemyselné podniky, dopravné siete, priehrady, hrádze a iné). Aj v hlavnom meste Teheráne je veľa miest (slúžiacich najmä pre vojenské účely), kde je zakázaný vstup nepovolaným osobám a je zakázané ich filmovanie a fotografovanie. Osobe, ktorá bude obvinená z porušovania týchto pravidiel hrozia veľké nepríjemnosti, niekedy spojené aj s obvinením zo špionáže, za čo sú vysoké tresty odňatia slobody.


Upozorňujeme na vysoké riziká spojené s realizovaním niektorých aktivít na území Iránu vo vzťahu k iránskym bezpečnostným pravidlám, ako napríklad prelety ponad nepovolené územia alebo ich fotografovanie z výšky. Pri plánovanom dovoze rôznych elektronických zariadení (napríklad vysielačky, diktafóny, GPS zariadenia, expozimetre, sofistikované kamerové a fotografické systémy) odporúčame informovaťsa vopred pri podávaní žiadosti o vízum na veľvyslanectve Iránu, či dovážané zariadenie, ktoré môže byť inak bežne dostupné v SR a ďalších krajinách, nie je v Iráne zakázané používať.


Vzhľadom na ekonomickú situáciu je zaznamenaný trend zvyšovania výskytu drobnej pouličnej kriminality, vrátane krádeží peňazí a cestovných dokladov. Objavili sa prípady falošných policajtov, ozbrojené prepady v taxíku (lupič a šofér sú dohodnutí) a na ulici. Nutná je preto maximálna obozretnosť. Neodporúča sa individuálny pohyb v noci, zvlášť v málo frekventovaných oblastiach. 


Najmä na východe krajiny na hraniciach s Afganistanom a Pakistanom dochádza k častým stretom polície s drogovými gangmi. Za prichytenie (aj cudzinca) prechovávajúceho alebo prevážajúceho drogy hrozia vysoké tresty, vrátane trestov smrti. Dovoz alkoholických nápojov, drog, pornografických materiálov a výrobkov z bravčového mäsa je zakázaný. Za niektoré priestupky proti islamskému právu hrozí trest bičovania, resp. palicovania (opilstvo a iné).


Irán neuznáva dvojaké občianstvo. To má za následok, že osoba s dvojakým občianstvom, z ktorých jedno je iránske, je v Iráne považovaná iba za iránskeho občana. V prípade akýchkoľvek problémov, ktoré by si vyžadovali konzulárnu pomoc zastupiteľského úradu, často nie je zastupiteľský úrad kontaktovaný iránskou stranou a informovaný o takejto situácii a výkon konzulárnej pomoci je v týchto prípadoch značne limitovaný a komplikovaný.


Pri cestách do Iránu a zvlášť Afganistanu a Pakistanu sa odporúča informovať sa na Zastupiteľskom úrade v Teheráne o aktuálnych bezpečnostných podmienkach v teritóriu a aktuálnych možných obmedzeniach cestovania pre cudzincov.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27/12/2017

 

Afganistan

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne neodporúča občanom SR cestovať do Afganistanu z dôvodu dlhodobej zhoršenej bezpečnostnej situácie a trvalej hrozby terorizmu a rizika únosu. Riziká sú po celom území Afganistanu, situácia je nestabilná a nepredvídateľná v celej krajine. Útoky môžu byť cielené, ale aj náhodné a okrem iného súvisia aj s vysokým počtom zbraní medzi miestnym obyvateľstvom.

 

Schopnosti a možnosti bezpečnostných zložiek postarať sa o bezpečnosť cudzincov sú minimálne. Neodporúčajú sa tak individuálne, ako aj agentúrami organizované cesty do krajiny. Možnosť poskytnutia pomoci v prípade núdze je zo strany slovenského Zastupiteľského úradu, ktorý sa nachádza v susednom Iráne, v Teheráne, len minimálna. 


V krajine, hlavne vo vidieckych oblastiach, sa v bezprostrednej blízkosti ciest podľa odhadov nachádza 5 – 7 mil. nášľapných mín a nevybuchnutej munície. 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27/12/2017

Pakistan

Veľvyslanectvo SR v Teheráne neodporúča turistické cesty do Pakistanu a v prípade nevyhnutných ciest do krajiny odporúča spolupracovať s vierohodným domácim partnerom, ktorý by mal byť schopný poskytnúť čo najvyššiu úroveň bezpečnosti pri pohybe po krajine. Pred cestou odporúčame pozrieť si internetovú stránku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Veľvyslanectva SR Teheráne v sekcii Oznamy a upozornenia pred cestovaním. Bezpečnostná situácia v krajine, aj v súvislosti s dlhodobým vývojom v Afganistane, je zlá s tendenciou ďalšieho zhoršovania. Najrizikovejšie sú oblasti severozápadného Pakistanu susediace s Afganistanom (provincie Khyber-Pakhtunkhwa, Federálne spravované kmeňové územia – FATA vrátane Waziristanu), provincia Balučistan s vysokým rizikom sektárskeho a etnického násilia, Lahore, kde hrozia bombové atentáty, provincia Sindh a veľké mestá v Pandžábe. Vzhľadom na zhoršenú bezpečnostnú situáciu v krajine a možné riziká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne odporúča občanom SR smerujúcim do Pakistanskej islamskej republiky necestovať do týchto území. Upozorňujeme, že teroristické útoky a násilie majú stále vysokú tendenciu a nie sú teritoriálne obmedzené iba na uvedené najviac rizikové územia. Útok aj na civilné ciele je v súčasnosti možný prakticky na ktoromkoľvek mieste v Pakistane. Hrozí vysoké riziko útoku na zahraničné osoby a objekty, prevažne z krajín západného sveta. Únosy s cieľom získania výkupného majú stúpajúcu tendenciu. Aj oblasti, ako napr. Gilgit-Baltistan, ktoré boli považované za bezpečné, zaznamenali útoky teroristov, ktorých obeťami boli už aj slovenskí občania. Ohrozené sú budovy západných spoločností, vládne objekty a úrady, kresťanské zariadenia. Vyhýbajte sa veľkým zhromaždeniam ľudí, správajte sa nenápadne, dbajte na opatrnosť aj v reštauráciách, na trhoviskách, pri prehliadke pamätihodností a v hoteloch.

Mimoriadne vysoké riziko sektárskeho a etnického násilia je v meste Karáči, kde je aj vysoká úroveň bežnej kriminality.


Veľvyslanectvo neodporúča cesty autom z Iránu do Pakistanu. V prípade záujmu môže veľvyslanectvo poskytnúť kontaktné adresy Slovákov pôsobiacich a žijúcich v Pakistane.

 

Dátum poslednej aktualizácie: 27/12/2017