Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Statement by the Ministry of Foreign and European Affairs on the occassion of United Nations Day

Vyhlásenie MZVaEZ SR pri príležitosti Dňa OSN

23.10.2016 | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

 

Medzinárodné spoločenstvo si 24. októbra každoročne pripomína Deň OSN na počesť Charty OSN a jej vstupu do platnosti.  Dnes má Charta OSN už 71 rokov a stále je pevným základným kameňom súčasných medzinárodných vzťahov.  Dnešný Deň OSN je príležitosťou pripomenúť si ciele a princípy zahrnuté v Charte, zhodnotiť úspešnosť medzinárodného spoločenstva pri ich napĺňaní, ale hlavne uctiť si cennú prácu, ktorú táto jedinečná medzinárodná organizácia vykonáva pri riešení početných globálnych problémov. 

 

Hlavnou témou tohtoročného 71. Dňa OSN je implementácia 17 cieľov udržateľného rozvoja a zamyslenie sa nad konkrétnymi krokmi, ktoré každý z nás môže urobiť pre ich efektívne naplnenie a dosiahnutie mieru, prosperity a spravodlivosti na zdravej a bezpečnej planéte. Sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja a Parížska dohoda o zmene klímy sú hlavnými  indikátormi krokov medzinárodného spoločenstva v najbližších rokoch. Ich dosiahnutie si vyžaduje plnú solidaritu a zdieľanú zodpovednosť všetkých krajín OSN.  

 

Slovenská republika dlhodobo aktívne prispieva k napĺňaniu cieľov a princípov OSN, ktoré sú od jej vzniku pevne ukotvené v jej zahraničnej politike. Slovensko vníma OSN ako jedinú univerzálnu organizáciu vo svete a nenahraditeľné medzinárodné fórum, v rámci ktorého členské štáty hľadajú riešenia na celý rad problémov globálneho charakteru. V tejto úlohe je jej funkcia nezastupiteľná a v tomto zmysle Slovensko podporuje posilnenie efektívneho multilateralizmu, v centre ktorého stojí OSN schopná rýchlo a efektívne reagovať na výzvy globálneho charakteru.