Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor

Vážení návštevníci,

Vítam Vás na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov.

Svätá stolica ako subjekt medzinárodného práva je považovaná za jednu z najvýznamnejších svetových morálnych autorít, ktorá udržiava diplomatické styky so 179 štátmi sveta. V bilaterálnych vzťahoch so Slovenskom je Svätá stolica, na čele s pápežom Františkom, významným partnerom z politického, kultúrneho i duchovného hľadiska. Úlohou veľvyslanectva je naďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu v duchu zachovania tradičných kresťanských hodnôt, ktoré sú spojené s príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie pred 1150 rokmi. Chceme nadviazať na vzácnu synergiu komplexnej prezentácie Slovenskej republiky ako moderného, prosperujúceho európskeho štátu a krajiny, ktorá má záujem o vytváranie kvalitných medziľudských vzťahov tak z hľadiska vnútroštátneho ako aj medzinárodného.

Slovenská republika považuje za dôležitý tiež rozvoj vzťahov so Zvrhovaným rádom maltézskych rytierov, ktorý je významným medzinárodným subjektom v oblasti humanitárnej a zdravotníckej činnosti, spolupracujúci s množstvom vládnych a mimovládnych organizácií aj zo Slovenska.

Verím, že na našej stránke nájdete veľa zaujímavých a praktických informácií, ktoré Vám pomôžu nájsť odpovede na Vaše otázky.


Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-29 01:05:31.244 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:10 CEST 2006