Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

Armbrustergasse 24, A-1190, Wien, Rakúsko
Mapka polohy
Tel.: +43 13189055200
Fax: +43 13189055208
Mobil: +43 6643401861 (pohotovostný mobil po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia)
Email: emb.vieden@mzv.sk

Oznamy

 

Opätovné zahájenie činnosti konzulárneho oddelenia v ochrannom režime od 4. mája 2020

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR vo Viedni sa od 4. mája 2020 opätovne otvára pre verejnosť. Klienti budú vybavovaní v osobitnom ochrannom režime, v čase medzi 9.00 h - 15.00 h, v pracovné dni podľa aktuálneho slovenského kalendára.
 
V záujme ochrany zdravia všetkých občanov prichádzajúcich s podaním, ako aj pracovníkov konzulárneho oddelenia veľvyslanectva, bude klientom na pracovisko umožnený vstup len po jednom, vo vopred objednanom a potvrdenom termíne, s nasadeným rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre a v ochranných jednorazových rukaviciach a s vlastným perom na písanie. Aj naďalej odporúčame občanom, ktorý sú držiteľom občianskeho preukazu SR s čipom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami príslušných úradov v SR realizovali prednostne elektronickou formou (cez portál www.slovensko.sk a v zmysle uvedených inštrukcií).
 
Na termín je potrebné sa objednať prostredníctvom e-mailu: cons.vienna@mzv.sk. Zároveň je potrebné špecifikovať druh a dôvod podania a optimálne uviesť tri alternatívne termíny. Potvrdenie termínu a ďalšie inštrukcie budú odoslané ako odpoveď na váš email.

 

Opätovné zahájenie umožňuje odvolanie zákazu vychádzania rakúskou vládou od 1. mája 2020, postupné uvoľňovanie nariadení vlády a krízového štábu SR a nadobudnutie účinnosti zákona č. 73/2020 Z. z. meniaceho a dopĺňajúceho niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Zákon upravuje činnosť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ruší opatrenia zavedené od 12. marca 2020 vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR.

 

Predĺženie platnosti občianskych preukazov a cestovných pasov SR počas krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19

Platnosť občianskych preukazov SR bola predlžená nedávno, a to zákonom NR SR č. 73/2020 Z.z., ktorý stanovuje predĺženie platnosti občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť počas krízovej situácie, a to až do obdobia po jej odvolaní, postupne podľa toho, kedy im uplynie ich platnosť:


a) od nadobudnutia účinnosti zákona do 30. apríla 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa platnosť predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.
 
Veľvyslanectvo SR vo Viedni požiadalo úrady Rakúskej republiky akceptovať cestovné pasy SR na území Rakúska aj po dátume platnosti vyznačenom na doklade (pozn. v súlade s vnútroštátnou dlhoročnou praxou akceptácie cestovných pasov Rakúskej republiky do 6 mesiacov po vyznačenom dátume platnosti). Cestovné pasy SR by tak na území Rakúskej republiky mali byť pre úradné účely akceptované až tri mesiace od dátumu oficiálneho vyhlásenia vlády SR o odvolaní aktuálne nariadenej krízovej situácie (pozn. pokiaľ by ste mali vyslovene v tejto veci problém, napíšte nám prosíme na: cons.vienna@mzv.sk).

 

AKTUALITY

 • 03.06.2020
  Od 4. júna 2020 sa (postupne) rušia systematické hraničné a zdravotné kontroly na vstupe do Rakúska z krajín: Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Slovinsko. Znamená to zrušenie povinnosti 14-dňovej domácej karantény alebo/a negat. testu na COVID-19. Prípadné ďalšie podrobnosti (vaše individuálne okolnosti) je potrebné komunikovať so zamestnávateľom alebo s organizátorom cesty či s poskytovateľom ubytovania v Rakúsku;
 • 01.06.2020
  Na územie Slovenskej republiky môžu od 2.6.2020 od 7:00 bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom, prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Je však potrebné, aby sa na hranici preukázali najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva). Tento režim bude platiť iba na hraničných priechodoch medzi SR a ČR, resp. Maďarskom
 • 21.05.2020
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pripomína odporúčanie necestovať do žiadnej krajiny sveta.
 • 19.05.2020
  „Slavkovský formát čerpal zo spoločnej histórie, keď pred 215 rokmi došlo k slávnej bitke na Morave a v roku 2015 sa Slovensko, Rakúsko a Česko rozhodli založiť práve spoluprácu s týmto názvom,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok po dnešnom (19. máj 2020) rokovaní šéfov diplomacií krajín Slavkovského formátu. Význam tejto spolupráce podľa ministra I. Korčoka narastá práve dnes, keď potrebujeme úzko koordinovať naše kroky pri prekonávaní koronakrízy.
 • 14.05.2020
  Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Mauthausen si 12. mája uctil veľvyslanec Slovenskej republiky v Rakúsku Peter Mišík obete nacistického režimu a položil vence k Československému pamätníku a k pamätníku v Gusene.
 • 08.05.2020
  Spolupráca vo Slavkovskom formáte a aktuálne otázky dominujúce v bilaterálnej agende v súvislosti s pandémiou COVID-19, boli hlavnými témami telefonického rozhovoru štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martina Klusa s generálnym tajomníkom Federálneho ministerstva pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky Petrom Launskym-Tieffenthalom 7. mája 2020.
 • 23.04.2020
  Od 14. apríla umožňuje Rakúsko vstup na svoje územie len osobám, ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na COVID19 v nemeckom, anglickom, francúzskom alebo talianskom jazyku nie staršom ako 4 dni. Vyňatí z tejto povinnosti sú občania Rakúska alebo osoby s pobytom v Rakúsku, ktorí podstúpia v Rakúsku domácu 14-dňovú karanténu. Pre prípad tranzitu cez Rakúsko do iného štátu nie je potrebný žiaden test na COVID-19 (potrebná plná nádrž v aute). Rovnako sa test nevyžaduje ani v prípade prepravy tovaru alebo tzv. pendlerov.
 • 09.04.2020
  Repatriácia je primárne a v rámci dostupných možností organizovaná v tých miestach, kde nie je možnosť inej formy prepravy. Veľvyslanectvo SR vo Viedni v rámci Rakúska prednostne zabezpečovalo repatriácie občanov SR, ktorí uviazli v Tirolsku a priľahlých oblastiach v prísnej karanténe nariadenej rakúskymi orgánmi. Tieto návraty boli v spolupráci s rakúskymi úradmi ukončené 5. apríla 2020. Veľvyslanectvo SR vo Viedni preto aktuálne odporúča slovenským občanom využiť pri návrate domov z Rakúska možnosti fungujúcej vnútroštátnej dopravy, prípadne taxislužby...
 • 30.03.2020
  V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
 • 30.03.2020
  Veľvyslanectvo SR vo Viedni informuje slovenských občanov uviaznutých v Tirolsku o možnosti opustiť územie. Podmienkou je, aby mali títo občania negatívny výsledok testovania na ochorenie COVID-19, resp. nevykazovali symptómy nákazy. Podmienkou je tiež preprava osobným automobilom. Veľvyslanectvo vystavilo formulár s parafou, ktorý potvrdzuje, že Slovenská republika umožňuje návrat svojim občanom. Formulár je potrebné farebne vytlačiť, vyplniť a predložiť miestnemu úradu. Upozorňujeme však, že rozhodnutie je výlučne v kompetencii miestnych úradov v oblasti.
Viac