​​

Back

Konferencia OBSE v Ukrajine v roku 2019

Konferencia OBSE v Ukrajine v roku 2019

30.1.2020 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Ukrajina

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Ukrajine v spolupráci s výskumným centrom Democracy House zorganizovali 28. januára 2020 v Kyjeve konferenciu venovanú pôsobeniu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v priebehu roku 2019 v Ukrajine. Na podujatí sa zúčastnilo 68 diplomatov, vrátane 13 veľvyslancov a 42 ukrajinských expertov, vrátane predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy. Mediálne pokrytie konferencie zabezpečila účasť 39 televíznych žurnalistov a novinárov z printových a internetových médií. Podujatie uzatvorilo sériu aktivít, ktoré boli realizované v rámci projektu Analytická podpora slovenského predsedníctva v OBSE 2019 a podporené Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

 

V prvom paneli pod názvom Aktivity OBSE v Ukrajine v roku 2019 a výhľad na rok 2020 vystúpili Henrik Villadsen (projektový koordinátor OBSE v Ukrajine), Jevhenija Filipenková (generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny), Artem Salichov (poradca ministerky pre veteránov, dočasne okupované teritóriá a vnútorne presídlené osoby Ukrajiny), Serhyj Koršunskyj (riaditeľ Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny), veľvyslanec Ľubomír Kopaj (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) a Elif Caliskanová  (predstaviteľka albánskeho predsedníctva OBSE). Konferenčné príspevky boli venované konfliktu na Donbase a pôsobeniu OBSE v priebehu uplynulého roku počas slovenského predsedníctva. Vystupujúci ocenili  jeho úspešnú realizáciu a vyzdvihli osobnú zaangažovanosť vtedajšieho úradujúceho predsedu OBSE  a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka. Privítali, že po troch rokoch stagnácie mierového procesu boli v roku 2019 dosiahnuté praktické výsledky, ako odpútanie vojsk v troch lokalitách na línii dotyku a výmena zadržiavaných osôb. Najväčšou výzvou v roku 2020 bude dodržiavanie prímeria na Donbase a nájdenie politických kompromisov na všetkých zaangažovaných stranách. Veľvyslanec Ľubomír Kopaj vo svojom vystúpení prezentoval slovenské záujmy týkajúce sa dodržiavania medzinárodného práva a podpory stability a bezpečnosti v susednej Ukrajine. Informoval o realizácii priorít slovenského predsedníctva OBSE, ktoré prebiehalo na pozadí prezidentských a parlamentných volieb v Ukrajine. V rámci deviatich nástrojov na posilnenie dôvery bol najväčší dôraz kladený na zlepšenie humanitárnej situácie ľudí postihnutých konfliktom na Donbase.

 

V druhom paneli pod názvom Kríza v Ukrajine a okolo nej: ako môže OBSE pomôcť prelomiť patovú situáciu vystúpili veľvyslanec Marcel Peško (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky), Martin Sajdik (bývalý špeciálny predstaviteľ úradujúceho predsedu OBSE pre Ukrajinu a rokovania v Trojstrannej kontaktnej skupine - TCG), Toni Frisch (koordinátor humanitárnej pracovnej podskupiny TCG), Pierre Morel (koordinátor politickej pracovnej podskupiny TCG) a Jevhenij Jarošenko (analytik výskumného centra Democracy House). Vo svojich príspevkoch ocenili vysokú angažovanosť slovenského predsedníctva OBSE v roku 2019, predovšetkým slovenský príspevok k reštartovaniu politického procesu v rámci Normandskej štvorky a TCG, ako aj príspevok k viditeľnému posunu pri riešení zložitej humanitárnej situácie obyvateľov postihnutých konfliktom. Za veľký úspech bolo označené zníženie počtu civilných obetí a rekonštrukciu mosta v Stanici Luhanska. Veľvyslanec Marcel Peško priblížil možnosti a limity fungovania OBSE v kontexte kooperatívnej bezpečnosti. Konštatoval, že pred rokom 2019 došlo k faktickému zmrazeniu konfliktu na Donbase, keď sa v rámci Normandskej štvorky nepodarilo dohodnúť cestovnú mapu implementácie Minských dohôd. Za najväčšiu výzvu označil dodržiavanie prímeria, ktoré by malo vytvoriť podmienky pre ďalšie odpútavanie vojsk a následne pre lokálne voľby, ktoré sú kľúčom k politickému riešeniu konfliktu. 

 

Súčasťou programu bola prezentácia publikácie výskumného centra Democracy House o vnútropolitickej a sociálnej dimenzii konfliktu na Donbase, ktorá obsahovala aj výsledky kvalitatívneho prieskumu verejnej mienky na vybranej vzorke respondentov žijúcich na ukrajinskou vládou kontrolovanej strane línie dotyku. V závere konferencie vystúpil bývalý minister zahraničných vecí Ukrajiny a súčasný predseda humanitárnej organizácie Inštitút mieru Leonid Kožara, ktorý spolu s riaditeľom mimovládnej organizácie Medzinárodná zdravotnícka starostlivosť Iľjom Bogomolovom prezentovali projekt Línia života, ktorý je zameraný na pomoc obyvateľom Donbasu žijúcim pozdĺž línie dotyku. Prvá fáza projektu je už realizovaná s podporou Slovak Aid už od roku 2018 a účastníci konferencie boli informovaní o prevádzke zdravotníckeho modulu na prechode cez líniu dotyku v Stanici Luhanska.  


 O predsedníctve

Banner podujatia

Predsedníctvo v OBSE trvá jeden kalendárny rok. Je zodpovednosťou účastníckeho štátu, ktorý svojim rozhodnutím poverí Ministerská rada ako hlavný rozhodovací orgán OBSE. Predsedajúci štát počas tohto roka dáva tón práci organizácie a reprezentuje ju navonok...

Viac informácií 
 

Často kladené otázky

Banner podujatia
  • Čo je to OBSE?
  • Ako OBSE funguje a akú ma štruktúru?
  • Ako vyzerá činnosť OBSE a čím sa zaoberá?

 

Viac informácií
 

Dokumenty na stiahnutie

Banner prilezitosti
  • Slovensko v OBSE
  • Inštitúcie
  • Činnosť v troch dimenziách
  • Stredomorská kontaktná skupina
Viac informácií