Euro

Slovenská republika sa stala v poradí 16. členom eurozóny k 1. 1. 2009.

Ďalšími členmi sú v súčasnosti Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko.
Postupnosť krokov zavedenia EURA v Slovenskej republike:

Fáza 1 – pred vstupom do systému ERM II (mechanizmus výmenných kurzov)

Do 25. 11. 2005 sa uskutočnili všetky prístupové procedúry do ERM II schválené oficiálnymi orgánmi Európskej únie.

Fáza 2 - členstvo Slovenskej republiky v ERM II do rozhodnutia o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny
 • máj 2008 – konvergenčné správy Európskej komisie a Európskej centrálnej banky
 • 28. november 2005 – vstup SR do ERM II
 • máj 2008 – konvergenčné správy Európskej komisie a Európskej centrálnej banky
 • júl 2008 – rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky
 • júl 2008 – stanovenie konverzného kurzu SKK/EUR Radou EÚ

Fáza 3 – časové obdobie medzi rozhodnutím o vstupe Slovenskej republiky do eurozóny a samotným vstupom
 • júl - december 2008 – zabezpečenie nevyhnutného množstva eurových bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh v SR
 • september – december 2008 – predzásobenie komerčných bánk eurovými bankovkami a mincami
 • november - december 2008 – zásobenie maloobchodného sektora eurovými bankovkami a mincami
 • august 2008 - december 2009 – povinné duálne zobrazovanie cien
 • do konca decembra 2008 – konverzia ATM, predajných automatov a iných zariadení fungujúcich na mince alebo bankovky

Fáza 4 – vstup Slovenskej republiky do eurozóny
 • 1. január 2009 – vstup Slovenskej republiky do eurozóny
 • do 16. januára 2009 – duálny obeh, výmena hotovosti v korunách za eurohotovosť a postupné sťahovanie slovenskej koruny z obehu
 • od 17. januára 2009 – pokračovanie výmeny slovenskej koruny za eurové bankovky a mince v NBS
 • do júna 2010 – odporúčané duálne zobrazovanie cien

Zaujímavé odkazy:

Národná banka Slovenska

Dátum poslednej aktualizácie: 29.09.2012

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:28:29.0 Dátum vytvorenia: Thu Nov 29 00:00:00 CET 2012