Schválenie žiadostí o dotácie


Na základe odporúčania dotačnej komisie pre posudzovanie žiadostí o dotáciu poskytovaných podľa §2 písm. c) a d) zákona č. 545/2010 schválil 7. mája 2015 podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pridelenie dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2015. Schválených bolo 54 žiadostí v celkovej hodnote 769 500 eur.
     
Dotácie zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd v roku 2014

 

Logo ministerstva

 
Logo MZVaEZ so štátnym znakom SK
Na stiahnutie:

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .eps v slovenskom jazkyku

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .jpg v slovenskom jazkyku
 
Logo MZVaEZ so štátnym znakom EN
Na stiahnutie:

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .eps v anglickom jazyku

Logo ministerstva so štátnym znakom vo formáte .jpg v anglickom jazyku


Dátum poslednej aktualizácie: 17.08.2015