Aktuálne správy

 • 09.12.2016
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva
  ​Medzinárodné spoločenstvo si každoročne pripomína Medzinárodný deň ľudských práv pri príležitosti prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN 10. decembra 1948.
 • 19.10.2016
  | Ľudské práva
  Na pôde Výboru pre ľudské práva v Ženeve prerokovala 17. a 18. októbra 2016 Slovenská republika svoju štvrtú správu o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach na Slovensku.
 • ikonka galerie
  13.04.2016
  | Aktivity ministerstva | Ľudské práva
  Bratislava (12. apríla) – Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa uskutočnila vzdelávacia aktivita pre študentov právnických fakúlt na tému aktuálnych výziev medzinárodného humanitárneho práva.
 • 01.03.2016
  | SR v medzinárodných organizáciách | Ľudské práva
  ​Stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu Drahoslav Štefánek uložil 1. marca 2016 do rúk zástupkyne generálneho tajomníka Rady Európy Gabrielly Battaini-Dragoni ratifikačnú listinu Slovenskej republiky k Dohovoru Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (Lanzarotský dohovor).
 • 25.11.2015
  | Ľudské práva
  Výstava venovaná Aronovi Grünhutovi, ochrancovi ľudských práv a záchrancovi Židov počas 2. svetovej vojny, bola slávnostne inaugurovaná 24. novembra 2015 v priestoroch Rady Európy. Podujatie otvorili vystúpenia veľvyslanca a stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Rade Európy Drahoslava Štefánka, generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda a veľkého rabína Dolného Porýnia Reného Gutmana.
 • 31.08.2015
  | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ľudské práva
  K prvému septembru 2015 prechádzajú kompetencie v oblasti tvorby a koordinácie ľudskoprávnych politík z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
 • 15.07.2015
  | Ľudské práva
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí informuje, že generálny tajomník Rady Európy Thobjørn Jagland vyhlásil výzvu na predkladanie nominácií na cenu Raoula Wallenberga, organizovanú spoločne Radou Európy, švédskou vládou a maďarským parlamentom.
 • ikonka suboru
  26.06.2015
  | Aktivity ministra | Ľudské práva
  V Bratislave dnes (26. júna) zasadla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka. V úvodnom vystúpení minister vyjadril presvedčenie, že sa podarilo navodiť v rade kolegiálnu a konštruktívnu atmosféru, ktorá je kľúčom pre kultivovanie úrovne ľudskoprávneho dialógu na Slovensku.
 • 20.03.2015
  | Aktivity ministra | Ľudské práva | Ľudské práva očami detí
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predseda Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslav Lajčák dnes (20. marca) vyhlásil tretí ročník výtvarno-literárnej súťaže „Ľudské práva očami detí“. Do 30. apríla 2015 sa môžu žiaci prostredníctvom svojich škôl zapojiť do súťaže výtvarnou alebo slohovou prácou na tému Moje ja – ja som ja! Najlepšie výtvarné a literárne práce vyhlási minister v júni 2015 na slávnostnom podujatí. Cieľom súťaže je podporiť na základných školách a osemročných gymnáziách diskusiu o ľudských právach, čo pre deti znamenajú a ako samotní žiaci vnímajú samých seba v prostredí priateľov, rodiny a školy.
 • 11.03.2015
  | Aktivity ministra | Ľudské práva
  Pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka dnes (11. marca) rokovala v Bratislave Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na úvod zasadnutia predseda rady M. Lajčák informoval o schválení Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv vládou SR.