Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov

 

Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín a Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

 
Dátum poslednej aktualizácie: 1.12.2015 Dátum vytvorenia: 21.5.2014

1. kolo monitorovania

Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov

Rámcový dohovor