Rozšírené vyhľadávanie

Dátum podpisu / Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
02.03.1999 Memorandum medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Dánskeho kráľovstva o kontaktoch vo vojenskej oblasti
26.05.1998 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o medzináronej cestnej osobnej a nákladnej doprave
09.03.1995 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Dánskeho kráľovstva na roky 1995-1998
01.06.1994 Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Dánskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia
11.09.1992 Protokol k Zmluve medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane z príjmu a z majetku, podpísanej v Prahe dňa 5. mája 1982
06.03.1991 Dohoda medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Dánskym kráľovstvom o podpore a vzájomnej ochrane investícií
05.06.1990 Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Dánska o zrušení vízovej povinnosti uzavretá výmenou nót
16.10.1984 Dlhodobý program rozvoja ekonomickej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom
05.05.1982 Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Dánskeho kráľovstva o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku
09.11.1970 Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Dánskym kráľovstvom o hospodárskej, priemyselnej a technickej kooperácii
   1    2       >>