Rozšírené vyhľadávanie

Program spolupráce na poli vzdelávania, vedy a kultúry a sociálnej starostlivosti na vykonávanie Kultúrnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva na roky 1993, 1994 a 1995

Dvojstranná medzinárodná zmluva
Názov zmluvy v slovenskom jazyku: Program spolupráce na poli vzdelávania, vedy a kultúry a sociálnej starostlivosti na vykonávanie Kultúrnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Holandského kráľovstva na roky 1993, 1994 a 1995
Názov zmluvy v anglickom jazyku:
Základné údaje