Dvojstranné medzinárodné zmluvy

Texty uvedených medzinárodných zmlúv sú publikované v Elektronickej Zbierke zákonov

  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Dátum podpisu /
Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy
Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
24. 04. 2014Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných h vecí Českej republiky
27. 03. 2014Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Gruzínska o spolupráci v oblasti obrany
12. 03. 2014Dodatok k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
28. 02. 2014Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Ruskej federácie
28. 02. 2014Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov o porozumení a vzájomnej spolupráci
24. 01. 2014Dvojročná dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2014-2015
15. 01. 2014Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
25. 11. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
22. 11. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri realizácii projektu plynovodu spájajúceho poľskú prepravnú sieť a slovenskú prepravnú sieť
05. 11. 2013Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti športu
30. 10. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici
23. 09. 2013Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce
20. 09. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o rozvoji spolupráce v oblasti obrany
05. 09. 2013Zmena Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011
31. 07. 2013Zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011
22. 07. 2013Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného športu Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 - 2016
03. 07. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný monitoring (Ruská federácie) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
27. 06. 2013Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja
31. 05. 2013Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministrom spravodlivosti a Ministerstvom vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
29. 05. 2013Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópii archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933-1948)
  • Zmluvy: 1 - 20
  • Choď na stranu:   
  • 1   2   3   4   5   6   7   8   9

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:32:03.076 Dátum vytvorenia: Mon Nov 29 00:00:00 CET 2010