Aktuality

Back

Vyšehradská štvorka má potenciál byť značkou aj v humanitárnej a rozvojovej oblasti

Vyšehradská štvorka má potenciál byť značkou aj v humanitárnej a rozvojovej oblasti

23.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Oficiálna rozvojová pomoc | Slovensko a V4

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal 23. mája ministerskú komisárku Maďarska pre medzinárodné vzťahy v oblasti humanitárnej pomoci Hajnalku Juhász.

 

Na stretnutí diskutovali o možnostiach prepojení humanitárnych aktivít krajín V4 zameraných na pomoc prenasledovaným náboženským skupinám a ich hostiteľským komunitám na Blízkom východe.

 

Oficiálna pomoc Slovenska pod značkou SlovakAid systematicky podporuje takýto typ aktivít najmä zdravotníckymi projektmi zameranými na poskytnutie základnej zdravotnej starostlivosti či zníženie úmrtnosti. V utečeneckých táboroch a v postihnutých regiónoch v spolupráci s neziskovými organizáciami zabezpečuje základné služby pre obyvateľov, akými sú prístup k pitnej vode a psycho-sociálna podpora.

 

„Slovensko realizuje humanitárne aktivity podľa potrieb medzinárodného spoločenstva, rešpektujúc princípy humanity, nestrannosti, politickej nezávislosti a neutrality. K efektívnemu využitiu financií a adresnej pomoci prispieva výmena skúseností donorských krajín, zdieľanie špecializovaných expertných služieb a aj pravidelná spoločná koordinácia“ uzatvára stretnutie L. Parízek.

Rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka s ministerskou komisárkou Maďarska pre medzinárodné vzťahy v oblasti humanitárnej pomoci Hajnalkou Juhászovou Rokovanie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka s ministerskou komisárkou Maďarska pre medzinárodné vzťahy v oblasti humanitárnej pomoci Hajnalkou Juhászovou