Slovenské predsedníctvo V4

SK_web


Slovenská republika predsedala V4 od 1.júla 2014 do 31.júna 2015.

 

Hlavné motto slovenského predsedníctva:

Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“, čo odráža náš záujem na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku."

 

Logo predsedníctva SR vo V4 bolo vybrané z návrhov v rámci súťaže talentovaných vysokoškolských študentov. Tento spôsob výberu loga bol zvolený s cieľom propagovať V4 a dostať ju čo najviac do povedomia mladých ľudí. Dôkazom toho, že uvedená forma výberu loga je efektívna a úspešná svedčí aj skutočnosť, že do súťaže o návrh loga sa zapojilo až okolo 70 študentov.

 

Víťazný návrh loga je vyjadrením dynamiky a pohybu. Tento symbol sa zároveň často používal v slovenskom ľudovom dekoratívnom umení a nesie so sebou výrazné prvky slovenskej kultúry. Krídla holubice sú vytvorené zo skratky V4, čím logo priamo odkazuje na silu zoskupenia štyroch krajín, ktoré spolupracujú pri presadzovaní svojich spoločných záujmov. Vzájomnou spoluprácou môžu „zaletieť“ ďalej, než každá krajina osobitne.

 

pdf Výročná správa o plnení programu predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine/V4 (1.7.2014 do 30.6.2015)  (pdf; 473.31 KB)

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-04-12 19:53:02.571 Dátum vytvorenia: Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014