Slovenské predsedníctvo V4

SK_web


Slovenská republika prevzala 1. júla 2014 jednoročné predsedníctvo vo V4 po Maďarsku. Hlavným mottom slovenského predsedníctva je

„Dynamický Vyšehrad pre Európu a svet“, čo odráža náš záujem na posilňovaní konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu regiónu ako celku. "

Logo predsedníctva SR vo V4 bolo vybrané z návrhov v rámci súťaže talentovaných vysokoškolských študentov. Tento spôsob výberu loga bol zvolený s cieľom propagovať V4 a dostať ju čo najviac do povedomia mladých ľudí. Dôkazom toho, že uvedená forma výberu loga je efektívna a úspešná svedčí aj skutočnosť, že do súťaže o návrh loga sa zapojilo až okolo 70 študentov.

Víťazný návrh loga je vyjadrením dynamiky a pohybu. Tento symbol sa zároveň často používal v slovenskom ľudovom dekoratívnom umení a nesie so sebou výrazné prvky slovenskej kultúry. Krídla holubice sú vytvorené zo skratky V4, čím logo priamo odkazuje na silu zoskupenia štyroch krajín, ktoré spolupracujú pri presadzovaní svojich spoločných záujmov. Vzájomnou spoluprácou môžu „zaletieť“ ďalej, než každá krajina osobitne.

 

 
SLOVENSKO A V4 - NAJNOVŠIE SPRÁVY

Slovenské predsedníctvo V4 - obálka programu - mapa

Program slovenského predsedníctva V4

Program slovenského predsedníctva sme zamerali na konsolidáciu verejných financií, stimuláciu ekonomického rastu, na predchádzanie daňovým únikom a daňovým podvodom v krajinách V4. Rovnako sa chceme orientovať na posilnenie koordinačných mechanizmov V4 na pôde Európskej únie.

Programové priority slovenského predsedníctva V4

Na stiahnutie:

pdf Program slovenského predsedníctva V4 (júl 2014 - jún 2015)  (pdf; 1.98 MB)

pdf Program slovenského predsedníctva V4 (júl 2014 - jún 2015) v anglickom jazyku  (pdf; 1.84 MB)

pdf Informácia o realizácii programu predsedníctva SR vo V4 a vyhodnotenie hlavných aktivít vyšehradskej spolupráce v období od 1.7.2014 do 30.6.2015  (pdf; 401.42 KB)

 

 

Spolupráca krajín V4


Visegrad group

visegrad fund

 

 

 

 
Vyhlásenia V4
19. 06. 2015 pdf Samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny, 19. jún 2015, Bratislava  (pdf; 381.47 KB)
19. 06. 2015 pdf Tlačové vyhlásenie pri príležitosti summitu predsedov vlád krajín V4 a prezidenta Francúzskej republiky, 19. júna 2015  (pdf; 173.44 KB)
15.05.2015 pdf Spoločné vyhlásenie Vyšehradskej štvorky o Východnom partnerstve, 15. mája 2015, Bratislava  (pdf; 227.51 KB)
13.03.2015 pdf Vyhlásenie spolupredsedajúcich krajín Slovenska a Dánska z 3. stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny, Severskej rady a pobaltských krajín - 12. a 13. marec 2015, Vysoké Tatry  (pdf; 232.19 KB)
16.12.2015 pdf Spoločné vyhlásenie V4 a Ukrajiny, 16. december 2015, Kyjev (dokument je v anglickom jazyku)  (pdf; 283.40 KB)
09.12.2015 pdf Vyhlásenie zo stretnutia predsedov vlád krajín V4 s prezidentom Švajčiarskej konfederácie, 9. december 2015, Bratislava  (pdf; 253.98 KB)
09.12.2015 pdf Bratislavská deklarácia o prehĺbení obrannej spolupráce V4 (Dokument je v anglickom jazyku)  (pdf; 266.05 KB)
31.10.2015 pdf Spoločné vyhlásenie Vyšehradskej skupiny k západnému Balkánu, 31. október 2015, Bratislava  (pdf; 254.25 KB)
30.10.2015 pdf Spoločné vyhlásenie ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny k Ukrajine, 30. októbra 2014  (pdf; 228.21 KB)
30.10.2015 pdf Spoločné vyhlásenie k tzv. miestnym voľbám v oblasti Donecka plánovaným na 2. novembra 2014.  (pdf; 55.65 KB)
17.07.2014 pdf Spoločné tlačové vyhlásenie zo stretnutia ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skuiny a Kórejskej republiky  (pdf; 145.27 KB)
09.07.2014 pdf Vyhlásenie ministerstiev zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny k najnovšiemu vývoju v Izraeli a Pásme Gazy  (pdf; 202.62 KB)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-12-17 16:18:37.749 Dátum vytvorenia: Fri Jun 27 00:00:00 CEST 2014