Aktuálne správy

Back

70 rokov NATO – výzva na predkladanie projektov na dotácie

70 rokov NATO – výzva na predkladanie projektov na dotácie

18.10.2018 | Slovensko a NATO

V roku 2019 oslávi Aliancia 70. výročie svojho vzniku. Dívizia NATO pre verejnú diplomaciu vypísala pri tejto príležitosti výzvu na predkladanie projektov zameraných na podporu komunikačných aktivít NATO s mottom „Čo pre teba/vás znamená NATO?“  

 

Výzva je cielená na subjekty z akademickej obce, mimovládneho sektora, think tanky a iné organizácie občianskej spoločnosti z členských a partnerských krajín NATO. Finančnú podporu je možné získať až do výšky 30 000 eur. Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu je 16. november 2018. 

 

Bližšie informácie k výzve a k postupu pre podanie žiadostí sú dostupné na webovej stránke Aliancie

 

V prípade otázok sa záujemcovia môžu obrátiť na Oddelenie strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: osko@mzv.sk, 02/5978 3017.