Slovensko v NATO

Každá členská krajina sa plne podieľa na rozhodovacom procese aliancie na základe rovnosti bez ohľadu na jej veľkosť, politickú, vojenskú alebo hospodársku silu.

Slovenskú republiku reprezentuje v NATO Stála delegácia SR pri NATO, ktorej úlohou je zastávať záujmy SR, a to hlavne v Severoatlatickej rade, Vojenskom výbore ale aj cez celé spektrum ďalších činností NATO. Keďže NATO je vo svojej podstate politicko- vojenská organizácia, Slovensko v nej reprezentujú zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR a Ministerstva obrany SR.

Webová stránka Stálej delegácie SR pri NATO: www.natobrusel.mfa.sk

Vedúci Stálej delegácie SR pri NATO a stály predstaviteľ SR v NAC - veľvyslanec Tomáš VALÁŠEK
Vojensky predstavitel SR pri NATO - generálporučík Miroslav KOCIAN

Stála delegácia SR pri NATO má svoje sídlo rovnako ako iné národné delegácie členských krajín priamo v centrále NATO v Bruseli, Belgicku. Nachádza sa na adrese:

Permanent Delegation of the Slovak Republic to NATO
NATO HQ
Boulevard Leopold III.
1110 Brussels
Belgium

Kontaktné údaje


Tel.: 0032-2 / 707 2735
Fax: 0032-2 / 707 2742
E-mail: nato.brussel@mzv.sk
Webová stránka SD SR pri NATO: www.natobrusel.mfa.sk

Užitočné linky


Stáže v sídle NATO pre uchádzačov z členských krajín NATO

Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2013

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-24 16:29:47.586 Dátum vytvorenia: Thu Oct 24 00:00:00 CEST 2013