Aktuálne správy SR v OECD

 • 12.07.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila 7. júla 2016 jednu zo svojich významných sektorových publikácií „Výhľad OECD v oblasti zamestnanosti 2016“ (OECD Employment Outlook 2013). Generálny tajomník OECD Angel Gurría na tlačovej konferencii vyhlásil, že účinky hospodárskej krízy na trh práce sa aj vďaka správnym politickým rozhodnutiam minimalizujú a v roku 2017 zamestnanosť prekoná predkrízovú úroveň.
 • 04.07.2016
  | Slovensko v OECD

  Generálny tajomník OECD A. Gurría a generálny riaditeľ FAO J. Graziano da Silva zverejnili dňa 4. júla 2016 na spoločnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala v sídle FAO v Ríme, Spoločný strednodobý poľnohospodársky výhľad obsahujúci trhové prognózy pre najdôležitejšie poľnohospodárske komodity, biopalivá a ryby pre najbližších desať rokov. Podľa OECD a FAO obdobie vysokých cien poľnohospodárskych komodít už nepotrvá dlho, avšak obe organizácie upozorňujú na stále vysokú pravdepodobnosť výrazného kolísania cien.
 • 03.06.2016
  | Slovensko v OECD

  V Paríži sa od 1. do 2. júna 2016 uskutočnilo Ministerské zasadnutie Rady OECD za účasti ministrov z 34 členských krajín OECD, krajín pristupujúcich do OECD (Kolumbia, Kostarika, Litva a Lotyšsko) a partnerských krajín OECD.
 • 01.06.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD v júnovej prognóze opätovne znížila odhad rastu svetovej ekonomiky na rok 2016 na 3,0%, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcej prognóze (z novembra 2015) o 0,3 percentuálneho bodu (p.b). Odhad úrovne globálneho rastu na rok 2017 organizácia, v porovnaní s novembrom, rovnako znížila o 0,3 p.b. na 3,3%. Rast prudko spomalil v mnohých rozvíjajúcich sa ekonomikách, najmä u producentov komodít.
 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín G7 15. mája v japonskej Tojame predstavila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najnovšiu publikáciu zo svojej dielne s názvom „Politické postupy pre efektívne využívanie zdrojov”. Publikácia uvádza, že vyspelé ekonomiky síce znížili mieru spotreby surovín a zlepšili úroveň odpadového hospodárstva, avšak stále jestvuje priestor na navrhovanie a výrobu tovaru spôsobom, ktorý by využíval menej prírodných zdrojov a produkuje menšie množstvo odpadu.
 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).
 • 18.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V prvý deň Týždňa čestnosti/bezúhonnosti (OECD Integrity Week) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili OECD a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) publikáciu „Medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom: Mapovanie ekonomického dopadu“.
 • 13.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V priestoroch OECD sa 13. apríla 2016 uskutočnilo stretnutie zástupcov daňových správ združených v globálnej sieti pre spoluprácu a výmenu daňových informácií (JITSIC).
 • 13.04.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD uverejnila 12. apríla 2016 údaje oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) za rok 2015. ODA dosiahla v roku 2015 výšku 131,6 mld. USD, čo je o 6,9% viac ako v roku 2014, najmä v dôsledku dvojnásobného zvýšenia výdavkov na utečencov v krajine donorov vo výške 12 miliárd USD.
 • ikonka galerie
  08.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V Paríži sa stretli ministri poľnohospodárstva krajín OECD, aby prediskutovali aktuálne globálne výzvy, ktorým čelia ich sektory poľnohospodárstva a potravinárstva. Na výbore OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni, ktorý zasadal 7. – 8. apríla 2016 v sídle OECD v Paríži, Slovensko zastupovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.