Aktuálne správy SR v OECD

 • 14.12.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD vydala tretie vydanie publikácie Výhľadu pre dôchodkové systémy“ 2016 (OECD Pensions Outlook 2016), ktorá obsahuje informácie o riadení dôchodkových systémov so špeciálnym zameraním na kapitálové dôchodkové sporenie jednotlivcov.
 • 12.12.2016
  | Slovensko v OECD

  Zníženie vládnych výdajov na výskum v oblasti vedy a technológií v mnohých krajinách môže ohroziť inovácie v čase, keď globálne zmeny ako zmena klímy a starnutie populácie si vyžadujú konkrétne riešenia, tvrdí aktuálna správa Výhľad pre vedu, technológie a inovácie 2016 OECD.
 • 09.12.2016
  | Slovensko v OECD

  Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadla 5.-7. decembra 2016 v Bratislave. Okrem bežnej agendy sa počas 75. plenárneho zasadnutia Schémy OECD zástupcovia 22 členských i partnerských krajín OECD mali možnosť oboznámiť s ovocinárskym sektorom Slovenska.
 • 06.12.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) prezentovala 6. decembra 2016 v Paríži výsledky v poradí šiesteho kola Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov PISA.
 • ikonka galerie
  30.11.2016
  | Slovensko v OECD

  V sídle OECD v Paríži sa v dňoch 24. – 25. novembra 2016 konalo inauguračné zasadnutie Pracovnej skupiny OECD GREEN Action Programme. Cieľom OECD GREEN Action Programme je podporovať politické reformy v regióne Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región), a tiež určiť, ako čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi spoločnosťami regiónu EECCA a napomáhať tak v implementácii politík, ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a spoločensky prijateľné.
 • 28.11.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila 28. novembra 2016 výhľad vývoja svetovej ekonomiky pre členské krajiny OECD a vybrané nečlenské krajiny (BRIICS) na obdobie 2017–2018. OECD v ňom konštatuje, že globálna ekonomika uviazla v posledných piatich rokoch v pasci nízkeho rastu (okolo 3%).
 • 24.11.2016
  | Slovensko v OECD

  Lepšie verejné zdravotníctvo, politiky v oblasti prevencie, ako aj účinnejšia zdravotná starostlivosť by podľa najnovšej publikácie OECD a Európskej komisie ušetrili stovky tisíc životov a miliardy eur každý rok.
 • 18.11.2016
  | Slovensko v OECD

  Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA/OECD) predstavil v Londýne dňa 16. novembra 2016 tohtoročnú edíciu vlajkovej publikácie Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook) – WEO.
 • 13.10.2016
  | Slovensko v OECD

  Podľa najnovšej publikácie OECD by mali vlády jednotlivých krajín prehodnotiť svoje politiky v oblasti mestského bývania, dopravy, vzdelávania a stratégie zamestnanosti v záujme vyhnúť sa nárastu nerovností. V prípade, že sú takéto politiky slabo a nesprávne koordinované, môžu zvýšiť mieru segregácie a obmedziť zvyšovanie mobility obyvateľov miest.
 • 13.10.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala v poradí ôsme vydanie vlajkovej publikácie Pohľad na spoločnosť 2016 (Society at a glance 2016), ktorá každé dva roky mapuje vývoj spoločnosti v členských krajinách OECD a vybraných partnerských krajinách. Ťažiskovou témou tohtoročného vydania je sociálna situácia mladých ľudí a trend jej vývoja. Obsahom publikácie sú aktualizované kvantitatívne indikátory sociálneho blahobytu, ktoré sú rozčlenené do oblastí demografie, príjmov, ekonomickej sebestačnosti, sociálnej inklúzie a chudoby, zdravia a sociálnej kohézie.