Aktuálne správy SR v OECD

 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Na zasadnutí ministrov životného prostredia krajín G7 15. mája v japonskej Tojame predstavila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) najnovšiu publikáciu zo svojej dielne s názvom „Politické postupy pre efektívne využívanie zdrojov”. Publikácia uvádza, že vyspelé ekonomiky síce znížili mieru spotreby surovín a zlepšili úroveň odpadového hospodárstva, avšak stále jestvuje priestor na navrhovanie a výrobu tovaru spôsobom, ktorý by využíval menej prírodných zdrojov a produkuje menšie množstvo odpadu.
 • 16.05.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá a sponzorovanie vedeckých konferencií v roku 2017. Výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora agrárnej vedy a výskumu, je otvorená v rámci Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (Program CRP).
 • 18.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V prvý deň Týždňa čestnosti/bezúhonnosti (OECD Integrity Week) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnili OECD a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) publikáciu „Medzinárodný obchod s falšovaným a pirátskym tovarom: Mapovanie ekonomického dopadu“.
 • 13.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V priestoroch OECD sa 13. apríla 2016 uskutočnilo stretnutie zástupcov daňových správ združených v globálnej sieti pre spoluprácu a výmenu daňových informácií (JITSIC).
 • 13.04.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD uverejnila 12. apríla 2016 údaje oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) za rok 2015. ODA dosiahla v roku 2015 výšku 131,6 mld. USD, čo je o 6,9% viac ako v roku 2014, najmä v dôsledku dvojnásobného zvýšenia výdavkov na utečencov v krajine donorov vo výške 12 miliárd USD.
 • ikonka galerie
  08.04.2016
  | Slovensko v OECD

  V Paríži sa stretli ministri poľnohospodárstva krajín OECD, aby prediskutovali aktuálne globálne výzvy, ktorým čelia ich sektory poľnohospodárstva a potravinárstva. Na výbore OECD pre poľnohospodárstvo na ministerskej úrovni, ktorý zasadal 7. – 8. apríla 2016 v sídle OECD v Paríži, Slovensko zastupovala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.
 • 01.04.2016
  | Slovensko v OECD

  Na pôde OECD sa v dňoch 30.-31. marca 2016 uskutočnilo Globálne rozvojové fórum (Global Development Forum) na tému: Od záväzkov k skutočnej implementácii udržateľných rozvojových cieľov: politiky, údaje a financovanie (From Commitment to Actual Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs): Policies, data and financing).
 • 26.02.2016
  | Slovensko v OECD

  Priebežnú správu “Cestou k rastu 2016” (Going for Growth 2016) zverejnila OECD 26. februára 2016 . Urobila tak pri príležitosti zasadnutia ministrov financií skupiny G20 v Šanghaji. OECD v pravidelnej vlajkovej publikácii hodnotí pokrok dosiahnutý v štrukturálnych reformách v prioritných oblastiach zadefinovaných v krajinách OECD a vybraných krajinách mimo OECD (Brazília, Čína, Kolumbia, India, Indonézia, Lotyšsko, Ruská Federácia a Južná Afrika).
 • 22.02.2016
  | Slovensko v OECD

  ​Zasadnutie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc na vysokej úrovni (DAC HLM) sa uskutočnilo 18. až 19. februára 2016. Zasadnutie otvoril generálny tajomník OECD Angel Gurría. Na zasadnutí sa tiež zúčastnil zástupca generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson, Kristalina Georgieva, podpredsedníčka Európskej komisie a predstavitelia vybraných medzinárodných organizácií.
 • 19.02.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko v OECD

  Bratislava (19. februára) – Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák rokoval spoločne s ministrom financií SR Petrom Kažimírom a ministrom školstva SR Jurajom Draxlerom s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Angelom Gurríom, ktorý je od štvrtka na návšteve Slovenska. Minister M. Lajčák ocenil dlhodobú a intenzívnu spoluprácu Slovenska s OECD, ktorá reprezentuje elitný klub ekonomicky najvyspelejších krajín, ktoré navzájom zdieľajú expertízu a skúsenosti v oblasti ekonomického rozvoja, finančných trhov či zamestnanosti, a koordinuje ekonomickú a sociálno-politickú spoluprácu svojich členov.