Aktuálne správy SR v OECD

 • 21.04.2017
  | Slovensko v OECD
  OECD zverejnila 21. apríla 2017 výzvu zameranú na sponzorovanie vedeckých konferencií a individuálnych vedeckých štipendií v roku 2018. Výzvu otvoril Kooperatívny výskumný program OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP).
 • 20.04.2017
  | Slovensko v OECD
  V stredu 19. apríla v Paríži prezentovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) výsledky nového voliteľného modulu PISA o subjektívnom pocite šťastia a spokojnosti študentov. V rámci tohto modulu žiaci z členských štátov OECD a z ďalších partnerských krajín a teritórií poskytli subjektívne samohodnotenie svojej životnej spokojnosti. Tento doplnkový prieskum sprevádzal hlavné testovanie zručností na vzorke žiakov vo veku 15 rokov v oblastiach čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Testovanie PISA sa vykonáva každé tri roky a Slovenská republika sa doňho zapája od roku 2003.
 • 08.03.2017
  | Slovensko v OECD | Francúzsko
  OECD 7. marca zverejnila odhady vývoja rastu svetovej ekonomiky a najväčších ekonomík OECD a partnerských krajín. Reálny rast svetového HDP by mal podľa OECD posilniť z úrovne 3% v roku 2016 na úroveň 3,6% do roku 2018. Rast by mal byť podporený predovšetkým kombináciou fiškálnej a štrukturálnej iniciatívy v hlavných ekonomikách, najmä v Číne, Kanade a USA, spolu s mierne expanzívnou fiškálnou politikou eurozóny. Takéto politiky sú podľa OECD potrebné na posilnenie súkromného dopytu na podporu celosvetovej hospodárskej aktivity a zníženie nerovnosti.
 • 30.01.2017
  | Slovensko v OECD
  Generálny tajomník Medzinárodného dopravného fóra (ITF) J. Viegas a J. Kauppila, riaditeľ Sekcie štatistiky a dopravného modelovania ITF zverejnili v sídle OECD v Paríži 30. januára 2017 tohtoročné vydanie Výhľadu ITF zamerané na oblasť dopravy.
 • 26.01.2017
  | Slovensko v OECD | Francúzsko
  Na prvom zasadnutí rozpočtového výboru OECD v stredu 25. januára bola znovuzvolená zástupkyňa Slovenskej republiky do funkcie podpredsedníčky Rozpočtového výboru OECD. Slovensko podpredsedá Rozpočtovému výboru od septembra 2015. Funkciu podpredsedníčky obhájila aj v druhom funkčnom období zástupkyňa Ministerstva financií SR na Stálej misii SR pri OECD Andrea Brezanová.
 • 14.12.2016
  | Slovensko v OECD
  OECD vydala tretie vydanie publikácie Výhľadu pre dôchodkové systémy“ 2016 (OECD Pensions Outlook 2016), ktorá obsahuje informácie o riadení dôchodkových systémov so špeciálnym zameraním na kapitálové dôchodkové sporenie jednotlivcov.
 • 12.12.2016
  | Slovensko v OECD
  Zníženie vládnych výdajov na výskum v oblasti vedy a technológií v mnohých krajinách môže ohroziť inovácie v čase, keď globálne zmeny ako zmena klímy a starnutie populácie si vyžadujú konkrétne riešenia, tvrdí aktuálna správa Výhľad pre vedu, technológie a inovácie 2016 OECD.
 • 09.12.2016
  | Slovensko v OECD
  Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadla 5.-7. decembra 2016 v Bratislave. Okrem bežnej agendy sa počas 75. plenárneho zasadnutia Schémy OECD zástupcovia 22 členských i partnerských krajín OECD mali možnosť oboznámiť s ovocinárskym sektorom Slovenska.
 • 06.12.2016
  | Slovensko v OECD
  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) prezentovala 6. decembra 2016 v Paríži výsledky v poradí šiesteho kola Programu pre medzinárodné hodnotenie študentov PISA.
 • ikonka galerie
  30.11.2016
  | Slovensko v OECD
  V sídle OECD v Paríži sa v dňoch 24. – 25. novembra 2016 konalo inauguračné zasadnutie Pracovnej skupiny OECD GREEN Action Programme. Cieľom OECD GREEN Action Programme je podporovať politické reformy v regióne Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región), a tiež určiť, ako čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi spoločnosťami regiónu EECCA a napomáhať tak v implementácii politík, ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a spoločensky prijateľné.