Aktuálne správy SR v OECD

 • ikonka galerie
  30.11.2016
  | Slovensko v OECD

  V sídle OECD v Paríži sa v dňoch 24. – 25. novembra 2016 konalo inauguračné zasadnutie Pracovnej skupiny OECD GREEN Action Programme. Cieľom OECD GREEN Action Programme je podporovať politické reformy v regióne Východnej Európy, Kaukazu a Strednej Ázie (tzv. EECCA región), a tiež určiť, ako čo najlepšie pokračovať v existujúcej spolupráci s vládami a občianskymi spoločnosťami regiónu EECCA a napomáhať tak v implementácii politík, ktoré sú ekonomicky výhodné, ekologicky udržateľné a spoločensky prijateľné.
 • 28.11.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD zverejnila 28. novembra 2016 výhľad vývoja svetovej ekonomiky pre členské krajiny OECD a vybrané nečlenské krajiny (BRIICS) na obdobie 2017–2018. OECD v ňom konštatuje, že globálna ekonomika uviazla v posledných piatich rokoch v pasci nízkeho rastu (okolo 3%).
 • 24.11.2016
  | Slovensko v OECD

  Lepšie verejné zdravotníctvo, politiky v oblasti prevencie, ako aj účinnejšia zdravotná starostlivosť by podľa najnovšej publikácie OECD a Európskej komisie ušetrili stovky tisíc životov a miliardy eur každý rok.
 • 18.11.2016
  | Slovensko v OECD

  Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA/OECD) predstavil v Londýne dňa 16. novembra 2016 tohtoročnú edíciu vlajkovej publikácie Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook) – WEO.
 • 13.10.2016
  | Slovensko v OECD

  Podľa najnovšej publikácie OECD by mali vlády jednotlivých krajín prehodnotiť svoje politiky v oblasti mestského bývania, dopravy, vzdelávania a stratégie zamestnanosti v záujme vyhnúť sa nárastu nerovností. V prípade, že sú takéto politiky slabo a nesprávne koordinované, môžu zvýšiť mieru segregácie a obmedziť zvyšovanie mobility obyvateľov miest.
 • 13.10.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala v poradí ôsme vydanie vlajkovej publikácie Pohľad na spoločnosť 2016 (Society at a glance 2016), ktorá každé dva roky mapuje vývoj spoločnosti v členských krajinách OECD a vybraných partnerských krajinách. Ťažiskovou témou tohtoročného vydania je sociálna situácia mladých ľudí a trend jej vývoja. Obsahom publikácie sú aktualizované kvantitatívne indikátory sociálneho blahobytu, ktoré sú rozčlenené do oblastí demografie, príjmov, ekonomickej sebestačnosti, sociálnej inklúzie a chudoby, zdravia a sociálnej kohézie.
 • ikonka galerie
  03.10.2016
  | Slovensko v OECD

  V dňoch 28. – 29. septembra 2016 sa Paríži stretli ministri životného prostredia a zmeny klímy členských a partnerských krajín OECD, aby diskutovali o „Životnom prostredí a ekonomike vo svete po roku 2015“, ktoré boli nosnou témou Zasadnutia. Na Výbore OECD pre environmentálnu politiku na ministerskej úrovni zastupoval Slovensko v sídle OECD štátny tajomník I Ministerstva životného prostredia SR, Norbert Kurilla.
 • 21.09.2016
  | Slovensko v OECD

  OECD dnes (21. septembra 2016) zverejnila pravidelný priebežný výhľad vývoja svetovej ekonomiky. Globálny rast HDP by mal v roku 2016 zostať na úrovni okolo 3%. Mierne zlepšenie rastu organizácia očakáva v roku 2017 (3,2%).
 • 19.09.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 19. septembra 2016 štyridsiate vydanie Výhľadu pre medzinárodnú migráciu (OECD International Migration Outlook). Jeho špeciálnym zameraním je migrácia osôb vyvolaná environmentálnymi a geopolitickými šokmi a predstavuje prvé podrobné porovnanie predbežných zistení o účinkoch súčasnej utečeneckej krízy v Európe a v krajinách OECD.
 • 16.09.2016
  | Slovensko v OECD

  Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 15. septembra 2016 tohtoročné vydanie štatistického Výhľadu OECD pre oblasť vzdelávania (OECD Education at Glance 2016. Publikácia sleduje pokrok 46 krajín pri uskutočňovaní cieľa zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých obyvateľov planéty, ktorý pred rokom prijali predstavitelia medzinárodného spoločenstva ako súčasť 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (sustainable development goals).