OECD v skratke

OECD v skratke - Informačný dvojmesačník Stálej misie Slovenskej republiky pri OECD v Paríži