Spoločné projekty Slovenska a OECD

Zoznam schválených spoločných projektov SR a OECD s realizáciou v roku 2016


•    Projekt MŠVVaŠ SR: „Hodnotenie schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť“, celkové náklady na projekt predstavujú 35 469,- EUR,  spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 25 000,- EUR.

 

•    Projekt MV SR/NAKA Prezídia Policajného zboru  SR: „Protikorupčný e -learning program“, celkové náklady na projekt predstavujú 16 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 12 000,- EUR.

 

•    Projekt MF SR: „Príprava Ekonomického prehľadu SR (OECD Economic Surveys: The Slovak Republic)“, celkové náklady na projekt predstavujú 16 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 12 000,- EUR. 

 

•    Projekt MZ SR: „Zvyšovanie dostupnosti služieb verejného zdravotníctva v SR“, celkové náklady na projekt predstavujú 30 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 10 000,- EUR.

 

•    Projekt MF SR: „Tréning expertov v rámci prípravy štúdie OECD s cieľom znižovať regionálne rozdiely v SR“, celkové náklady na projekt predstavujú 
15 000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 11 000,- EUR.


17. 2. 2016

Súvisiace dokumenty k spoločným projektom Slovenska a OECD

pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2016  (pdf; 149.43 KB)

 

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD   (rtf; 41.45 KB)
 

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 126.67 KB)


pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 233.59 KB)

 

Dátum poslednej aktualizácie: 18.2.2016 Dátum vytvorenia: 9.6.2014