Spoločné projekty Slovenska a OECD

Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD na svojom rokovaní dňa 6. 2. 2015 schválil na spolufinancovanie z dobrovoľných príspevkov nasledovné projekty: 

 
  • Projekt MŽP SR: „Príležitosti udržateľného ekonomického rastu Slovenska – ekonomika efektívne využívajúca zdroje a jej pozitívna implikácia na zamestnanosť,“ celkové náklady na projekt predstavujú 18.000,- EUR spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 13.000,- EUR.

 

  • Projekt MZVaEZ SR: „Podpora projektu OECD v boji proti korupcii na Ukrajine“, celkové náklady na projekt predstavujú 25.000,- EUR spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 15.000,- EUR.

 

  • Projekt MF SR: „Vyhodnotenie prínosov prijatia eura pre slovenskú ekonomiku“, celkové náklady na projekt predstavujú 14.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 10.000,- EUR.

 

  • Projekt Finančného riaditeľstva SR: „Akčný plán BEPS – odborné semináre na tému“: 1. seminár na tému: „Neutralizovanie vplyvov štruktúr hybridných konfliktov – posilnenie pozície SR v boji proti agresívnemu daňovému plánovaniu“. 2. Seminár na tému  „Oceňovanie nehmotného majetku a finančných transakcií v súvislosti s princípom nezávislého vzťahu“, celkové náklady na projekt predstavujú 16.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 11.000,- EUR.

 

  • Projekt MŠVVaŠ SR: „Hodnotenie schopnosti žiakov kriticky a kreatívne myslieť“, celkové náklady na projekt predstavujú 30.000,- EUR, spolufinancovanie zo strany MZVaEZ SR predstavuje čiastku 21.000,- EUR.

 

Súvisiace dokumenty k spoločným projektom Slovenska a OECD


pdf Priority pôsobenia Slovenskej republiky v OECD na rok 2016  (pdf; 149.43 KB)

rtf Rámcový formulár na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD   (rtf; 41.45 KB)

pdf Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD  (pdf; 126.67 KB)

pdf Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov Slovenskej republiky a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov Slovenskej republiky pre OECD   (pdf; 233.59 KB)


Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2015

 

Dátum úpravy: 14.12.2015 Dátum vytvorenia: 9.6.2014