Aktuálne správy

 • ikonka galerie
  25.09.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (25. septembra) – Viac ako 50 stretnutí, vystúpení a podujatí absolvoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas týždňovej pracovnej cesty na 71. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. „Zasadnutie VZ OSN predstavuje mimoriadny týždeň intenzívnych diplomatických aktivít, keď sa predstavitelia krajín z celého sveta zídu na jednom mieste. Je to jedinečná príležitosť stihnúť v relatívne krátkom čase rokovať s množstvom partnerov o širokej palete tém dvojstranných vzťahov i aktuálnych medzinárodných otázkach,“ konštatoval minister M. Lajčák. Počas pobytu na Valnom zhromaždení OSN sa minister M. Lajčák zúčastnil na 12 podujatiach venovaných migračnej kríze, otázkam budovania mieru a mediácie či boja proti extrémizmu a situácii na Blízkom východe.
 • ikonka galerie
  24.09.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (23. septembra) – „Násilný extrémizmus a xenofóbia sú v priamom rozpore so všetkými princípmi OSN a predstavujú hrozbu nielen pre spoločnosť, pre jednotlivé štáty, ale aj pre celé medzinárodné spoločenstvo.“ Na ministerskom zasadnutí Skupiny priateľov Aliancie civilizácií to v piatok v New Yorku povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Stretnutie v rámci Valného zhromaždenia OSN za účasti ministrov zahraničných vecí krajín Aliancie civilizácií bolo venované rastúcej xenofóbii a neznášanlivosti vo viacerých častiach sveta v dôsledku etnických, náboženských a politických konfliktov.
 • ikonka galerie
  23.09.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (22. septembra) – Slovensko a Spojené arabské emiráty (SAE) skompletizovali zmluvnú základňu na zintenzívnenie obchodu a investovania. Minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Miroslav Lajčák podpísal vo štvrtok v New Yorku so svojím rezortným partnerom zo SAE Abdulláhom bin Zajídom al Nahjánom bilaterálnu dohodu o vzájomnej ochrane a podpore investícií. „Vzťahy našich krajín zaznamenali v poslednom období veľmi dynamický nárast a podpis tejto dohody vytvára predpoklady na ich ďalšie rozšírenie,“ konštatoval pri podpise minister M. Lajčák. „Týmto podpisom sme zavŕšili dvojročný proces prípravy základných ekonomických dohôd, ktoré znásobia výmenu tovarov a tok investícií medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi,“ dodal minister M. Lajčák.V tejto súvislosti pripomenul dlhodobý záujem Slovenska o spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti a investícií do infraštruktúry. Minister M. Lajčák v rozhovore s ministrom al Nahjánom z pozície predsedníckej krajiny Rady Európskej únie tiež ocenil záujem SAE rozvíjať dialóg a spoluprácu aj s EÚ.
 • ikonka galerie
  22.09.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (21. september) – O potrebe posilňovania ľudských práv a budovania mieru pod záštitou OSN hovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák v stredu v New Yorku. Minister M. Lajčák najskôr vystúpil na podujatí o ľudských právach a prevencii konfliktov, ktoré na okraj Valného zhromaždenia OSN zorganizovalo Švajčiarsko a Nemecko za účasti ministrov zahraničných vecí viacerých krajín a Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zejda Raáda Al Husajna. Minister M. Lajčák zdôraznil, že ľudské práva predstavujú univerzálnu hodnotu a musia byť chránené za každú cenu: „Porušovanie ľudských práv je často prvý indikátor nestability. Ak nezabezpečíme dodržiavanie ľudských práv, nemôžeme dúfať v nastolenie udržateľného mieru.“
 • 21.09.2016
  | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  V dnešný deň si medzinárodné spoločenstvo pripomína Medzinárodný deň mieru, ktorý ustanovilo Valné zhromaždenie OSN rezolúciou z roku 2001. Tento deň je venovaný šíreniu myšlienky pokoja, mieru a porozumenia medzi ľuďmi a národmi. OSN ako najväčšia a najvýznamnejšia celosvetová organizácia spájajúca všetkých ľudí a krajiny bez ohľadu na ich politické alebo spoločenské postavenie, moc či bohatstvo, každoročne vyzýva členské štáty OSN, jednotlivé úrady OSN, regionálne a mimovládne organizácie i jednotlivcov, aby si dnešný deň pripomenuli zastavením bojov a konfliktov, ale aj osvetou a šírením kultúry mieru v duchu humanizmu, tolerancie a vzájomnej úcty.
 • ikonka galerie
  21.09.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (20. septembra) - Migračná kríza a jej riešenie je dominantnou témou tohtoročného Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa v utorok začalo v New Yorku. Slovensko na ňom zastupuje prezident SR Andrej Kiska a sprevádza ho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Minister M. Lajčák sa v mene SR v utorok po otvorení VZ OSN zúčastnil na Summite lídrov k utečencom, ktorý zvolal americký prezident Barack Obama spolu s predstaviteľmi Kanady, Etiópie, Nemecka, Jordánska, Mexika, Švédska a OSN. Na summit bolo pozvaných 51 krajín, ktoré významným spôsobom prispievajú k posilneniu medzinárodnej reakcie na globálnu utečeneckú krízu.
 • 12.08.2016
  | Oficiálna rozvojová pomoc | Slovensko a OSN | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

  Dnes, 12. augusta, si pripomíname Medzinárodný deň mládeže s cieľom upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia mladých ľudí a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu mohli zlepšiť. V súčasnosti sú mladí ľudia vystavení alarmujúco vysokej miere nezamestnanosti, tak v rozvinutých ako aj v rozvojových krajinách.
 • 19.07.2016
  | Slovensko a OSN

  V tureckom Istanbule sa v dňoch 10.-17. júla 2016 konalo 40. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO. Zasadnutie, pôvodne naplánované do 20. júla, bolo kvôli turbulentnej situácii v meste prerušené.
 • ikonka galerie
  14.07.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (14. júla) - O slovenskom predsedníctve v Rade Európskej únie aj o vízii pre budúce fungovanie OSN hovoril minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na viacerých fórach a sérii bilaterálnych stretnutí počas dvojdňového pracovného pobytu v New Yorku. V rámci kandidatúry SR na post generálneho tajomníka OSN sa minister Miroslav Lajčák stretol s členmi Bezpečnostnej rady OSN a odpovedal im na detailné otázky o konkrétnych zámeroch a predstavách v jednotlivých oblastiach činnosti OSN.
 • ikonka galerie
  13.07.2016
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN

  New York (13. júla) – Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa od dnes prezentuje aj svetovým diplomatom a širšej odbornej verejnosti na pôde OSN v New Yorku. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák otvoril v sídle svetovej organizácie v stredu večer miestneho času výstavu fotografa a cestovateľa Filipa Kuliseva Amazing Planet. Na otvorení sa zúčastnil aj predseda Valného zhromaždenia OSN Mogens Lykettoft, námestník generálneho tajomníka OSN Jan Eliasson a námestníčka generálneho tajomníka OSN pre komunikáciu a verejné informácie Cristina Gallach.