Časopis Svet a my

Časopis Svet a my – zaujímavé čítanie nielen pre diplomatov

Dokopy 550 strán pútavého obsahu v doterajších 16 číslach publikovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v časopise Svet a my. Rezort pri jeho tvorbe využíva jedinečné a priame skúsenosti svojich predstaviteľov, veľvyslancov, diplomatov a konzulov z miest ich pôsobenia, ako aj z najrôznejších medzinárodných podujatí a rokovaní. Na svojich stránkach tak Svet a my prináša výnimočné texty, ktoré prezentujú nielen oficiálne zahraničnopolitické postoje Slovenska, ale sprostredkúva aj pohľad do zákulisia kreovania zahraničnej politiky a osobné postrehy jej tvorcov. Aj napriek tomu, že ministerstvo neposkytuje autorom textov a fotografií  honoráre, do časopisu iniciatívne prispievajú aj externisti z iných odborných ústavov a inštitúcií.
Výber tém jednotlivých čísel reflektuje aktuálne témy zahraničnej politiky a odsúhlasuje ho redakčná rada časopisu, zložená z odborníkov z celého rezortu. Zaujímavé čítanie by si tak mal nájsť každý záujemca o svet diplomacie. Časopis obsahuje texty o politických aspektoch európskej a zahraničnej politiky, ale aj o iných oblastiach, akými sú napríklad rozvojová a humanitárna pomoc v rôznych častiach sveta, prezentácia Slovenska v zahraničí či už v kultúrnej alebo obchodnej diplomacii, konzulárna pomoc občanom SR počas ich ciest a dovoleniek a mnohé ďalšie. Čitatelia tak majú možnosť spoznať rôzne krajiny sveta očami diplomatov či konzulov, dozvedieť sa o prezentácii slovenského umenia a kultúry prostredníctvom Slovenských inštitútov, alebo o prínosoch aktivít obchodných diplomatov pre ekonomiku Slovenska. Obľúbené sú tiež články z histórie slovenskej  a svetovej diplomacie. 


Časopis vydáva ministerstvo od roku 2011 a pripravuje ho vo vlastnej réžii s minimálnymi nákladmi. Do roku 2015 vychádzal výlučne v elektronickej podobe, s neustálenou periodicitou a kolísavým počtom strán. Na základe ohlasov zo strany zastupiteľských úradov SR sa v roku 2015 ministerstvo rozhodlo venovať časopisu viac pozornosti a v interných podmienkach, s čo najnižšími nákladmi „sprofesionalizovať“ jeho tvorbu. Od roku 2015 vychádza v zmenenej grafickej podobe na 36 stranách s ustálenými rubrikami trikrát ročne. Tlačená podoba je distribuovaná na vybrané zastupiteľské úrady, verejnosť si môže časopis stiahnuť a prečítať na webovej stránke www.mzv.sk, či na sociálnych sieťach. 

 

 

Časopis Svet a my 1/2019

Naše predsedníctvo v OBSE, najväčšej regionálnej bezpečnostnej organizácii sveta, je jednou z dôležitých tém, ktorej sa venuje prvé tohtoročné číslo nášho časopisu. Dozviete sa bližšie o širokej a pestrej palete aktivít, ktoré Slovensko vyvíja pre napĺňanie svojho predsedníckeho motta „Pre ľudí, dialóg a stabilitu“. Osobitne sa to týka otázok kybernetickej bezpečnosti, kde naše predsedníctvo v OBSE ponúka dôležité témy na riešenie.

 

Pozornosť venujeme aj voľbám do Európskeho parlamentu, aby mohol byť aj v novom zložení oporou našej slobody, bezpečnosti a prosperity. Pripomíname si tiež 70. výročie založenia Severoatlantickej aliancie, ktorá aj naďalej ostáva jasným najdôležitejším prispievateľom bezpečnosti, stability a mieru v Európe a v Severnej Amerike a priblížime dlhú a nezriedka tŕnistú cestu nového člena – Severného Macedónska do NATO.

 

Odhalíme menej známe fakty o fenomenálnom ekonomickom raste Číny a položíme otázku, či sa vo vzťahoch USA – Čína schyľuje k novej bipolarite. Odtiaľ sa prenesieme do Venezuely, niekdajšej výkladnej skrine Latinskej Ameriky, kde sa aktuálna situácia už stala pre obyvateľstvo neúnosnou. Ponúkneme tiež pútavé čítanie o zaujímavostiach Lichtenštajnska, o Lotyšsku – krajine tisícov riek a jazier si prečítate v liste veľvyslanca a okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články.

Želáme príjemné čítanie!   

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my č. 1/2019   (pdf; 4.25 MB)

   

Časopis Svet a my 3/2018

Na záver tohto roka „osmičkových výročí“ prinášame zaujímavé a málo známe informácie o pobyte M.R. Štefánika v čínskom Harbine,  kde sa v roku 1918 uskutočnilo historicky prvé stretnutie československého a čínskeho predstaviteľa. Čitatelia sa tiež dozvedia niektoré skutočnosti o pozadí aktuálneho diania v európskej politike – prečo vlastne Spojené kráľovstvo požiadalo o vystúpenie z Európskej únie, ako prílev migrantov do Švédska ohrozil tradičné hodnoty tamojšieho sociálneho modelu a ovplyvnil výsledky posledných parlamentných volieb, a napokon, v čom vlastne tkveli skutočné príčiny gréckej dlhovej krízy, ktorá okrem iného nastavila aj zrkadlo fungovaniu eurozóny. Druhá časť článku o obchodných vojnách v minulosti a súčasnosti sa venuje nepriaznivým dôsledkom zavedenia amerických ochranných ciel na zhoršujúce sa obchodné vzťahy s Európskou úniou, a najmä s Čínou, ktorých eskalácia môže opäť vyvolať svetovú ekonomickú krízu. Obsah spestrí List veľvyslankyne z Osla, v ktorom okrem iného približuje významnú kultúrnu udalosť – vystúpenie Činohry SND s hrou nórskeho dramatika Bjørnstjerne Bjørnsona v Nórskom národnom divadla za účasti nórskej kráľovskej rodiny. Samozrejme, posledné číslo časopisu v tomto roku prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články.

 

Želáme príjemné čítanie!        

Na stiahnutie: pdf Časopis v PDF na stiahnutie  (pdf; 4.42 MB)
   

Časopis SVET a my 2/2018

Tento rok si Slovensko pripomína rad dôležitých dejinných udalostí, ktoré majú v našej histórii mimoriadny význam. Navštívime americké mesto Pittsburgh, jeden z míľnikov, kde sa pred sto rokmi písali dejiny našej štátnosti a oživíme si v pamäti 50. výročie československého obrodného procesu, vrátane jeho prezentácie v zahraničí prostredníctvom našich zastupiteľských úradov. Ponúkneme argumenty o výhodách nášho členstva v EÚ, sprostredkujeme zaujímavé fakty o slovenskej účasti v mierových operáciách OSN a priblížime nadchádzajúce, historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade OECD na ministerskej úrovni. Čitatelia sa tiež dozvedia viac o pestrej mozaike bojujúcich strán v Sýrii, o priebehu procesu zmierovania na Kórejskom polostrove a budú môcť nazrieť do histórie obchodných vojen, ktoré aj dnes vyvoláva protekcionizmus v ekonomickom myslení ich aktérov. Obsah spestrí nielen list veľvyslanca o málo známom spôsobe života v Kuvajte, ale aj esej a mikropoviedka z tvorivého pera našich kolegov. Samozrejme, druhé tohtoročné číslo nášho časopisu prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články.

Želáme príjemné čítanie! 

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2018  (pdf; 4.56 MB) 

   

Časopis SVET a my 1/2018

Rok 2018 je rokom tzv. osmičkových výročí. Aj tejto téme sa venuje najnovšie číslo časopisu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Svet a my. Čitatelia sa v ňom môžu dozvedieť málo známe fakty o medzinárodnoprávnych aspektoch vzniku Slovenskej republiky, ako aj informácie o kultúrnych podujatiach, ktorými náš rezort predstaví v zahraničí Slovensko ako moderný štát. V čísle sú zastúpené aj aktuálne európske témy, ako je jedinečná iniciatíva Národný konvent o EÚ #MYSMEEÚ, alebo obranná politika Únie, známa pod názvom PESCO. Priestor dostali tiež naše aktivity v medzinárodných zoskupeniach OBSE a zámery nadchádzajúceho predsedníctvo Slovenska vo V4. Čitateľov iste zaujme pohľad našich diplomatov na stále ešte málo známe Macedónsko alebo na súčasné dianie v „Paríži Blízkeho východu“ –  Libanone. List veľvyslanca z Abu Zabí priblíži našu rozvíjajúcu sa spoluprácu so Spojenými arabskými emirátmi. V súčasnosti tiež veľmi rezonuje zamyslenie sa nad prínosom nedávnych Zimných olympijských hier 2018 v Pjongčangu pre vývoj medzikórejských vzťahov. 
Samozrejme, prvé číslo časopisu v tomto roku prináša okrem tradičných rubrík aj ďalšie zaujímavé články. 


Želáme príjemné čítanie! 

Na stiahnutiepdf Časopis Svet a my - č. 1/2018  (pdf; 5.16 MB)

   

Časopis SVET a my 3/2017

V závere roka 2017 vydáva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR posledné tohtoročné číslo časopisu Svet a my. Na 36 stranách nájdete články k aktuálnym témam – o dlho diskutovanej bezpečnostnej stratégii, reagujúcej na zmenenú bezpečnostnú situáciu vo svete, o budúcnosti Slovenska v EÚ, o prínosoch digitalizácie pre rozvojovú spoluprácu, či o blížiacom sa predsedníctve Slovenska v OBSE. Ekonomické analytické články sa zaoberajú procesmi regionálnej integrácie v Latinskej Amerike, iniciatívou Troch morí a sprostredkujú aj ohliadnutie sa za úspešnou prezentáciou Slovenska na Expo 2017 v kazašskej Astane, či Slovenským dňom v kanadskej Ottawe. V poslednej časti seriálu predstavíme činnosť Slovenského inštitútu v Ríme, nazrieme do histórie vývoja našich diplomatických vzťahov so Svätou stolicou, poinformujeme o pripravovanom knižnom spracovaní spomienok pamätníkov zrodu slovenskej zahraničnej služby. Veríme, že vás upúta list nášho stáleho predstaviteľa pri OSN z New Yorku, posledná časť príbehu Palugyayovho paláca, dobré rady ako chrániť svoje mobilné zariadenia, história a zhrnutie úspechov slovenských diplomatov vo futbale, ako aj ďalšie zaujímavé články.

 

Zároveň vyjadrujeme vďaku všetkým našim prispievateľom.

 

Na stiahnutiepdf Časopis Svet a my - č. 3/2017  (pdf; 6.96 MB)

 

   

Časopis SVET a my 2/2017

Aj v druhom tohtoročnom čísle časopisu  Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR „Svet a my“ nájdu čitatelia mnohé zaujímavé články.
Úlohu a fungovanie predsedu Valného zhromaždenia OSN vysvetľuje stály predstaviteľ SR pri OSN František Ružička, nad budúcnosťou EÚ a postavením Slovenska v tomto zoskupení sa zamýšľa štátny tajomník Ivan Korčok, svoj pohľad na súčasnú situáciu slovenských krajanov, žijúcich v Srbsku, ponúka v rozhovore štátny tajomník Lukáš Parízek.

Tajomstvo úspechu izraelských vedeckých projektov a viac o slovensko-izraelskej spolupráci v oblasti inovácií prezradí veľvyslanec SR v Izraeli Peter Hulényi, o ceste Írska k prosperujúcej krajine píše v „Liste z Dublinu“  veľvyslanec SR v Írsku Dušan Matulay. 

História ovplyvňuje súčasnosť i budúcnosť - aj takto možno zhrnúť články o situácii Koptov v Egypte, ako aj o zbierke historických máp veľvyslanca Vasila Grivnu. 

V letnom vydaní „Svet a my“ čitatelia nájdu tiež informácie o Slovenskom inštitúte v Paríži, pripomenutie si výročia Marshallovho plánu, praktické rady pred dovolenkovou sezónou a pokračovanie seriálu o Palugyayovom paláci z pera veľvyslankyne Marianny Oravcovej.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2017  (pdf; 7.34 MB)

 

   

Časopis SVET a my 1/2017

„Top 10“ úspešného slovenského predsedníctva v Rade EÚ priblíži štátny tajomník MZVaEZ SR  Ivan Korčok v najnovšom čísle rezortného časopisu Svet a my. Nad tým, čo prinesie nová bezpečnostná stratégia pre Slovensko sa zamýšľa štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. Minister Miroslav Lajčák v rozhovore hodnotí úspešný projekt Vyslanec dobrej vôle. „Čo môžeme očakávať od novej administratívy USA v duchu uplatňovania hesla America First?,“ pýta sa veľvyslanec SR v USA Peter Kmec. Slovenská veľvyslankyňa vo Švajčiarsku Andrea Elscheková-Matisová približuje jednu z celosvetovo najdôležitejších konferencií – Svetové ekonomické fórum v Davose, na ktoré po pätnástich rokoch dostal pozvánku predstaviteľ vlády SR. Priestor dostali aj aktuálne európske témy – pohraničná a pobrežná stráž či vesmírny program. Pútavým čítaním je článok veľvyslanca v Thajsku Stanislava Opielu o atmosfére v krajine po smrti kráľa. Exotický nádych má aj skúsenosť veľvyslanca SR v Addis Abebe Jozefa Cibulu s priakreditáciou pre viaceré africké krajiny. Čitateľov určite pobaví aj netradičný pohľad na Kubu. Veríme, že zaujme tiež seriál z pera veľvyslankyne Marianny Oravcovej o histórii jednej z budov rezortu diplomacie, reprezentatívnom Palugyayovom paláci, dobré rady na ochranu pred kyber-lupičmi, ako aj ďalšie texty.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 1/2017  (pdf; 4.14 MB) 

   

Časopis SVET a my 3/2016

Rok 2016 a s ním aj slovenské predsedníctvo v Rade EÚ sa blížia k záveru. V poslednom tohtoročnom vydaní časopisu ministerstva sa preto spoločne so štátnym tajomníkom a splnomocnencom vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivanom Korčokom pozrieme na prínos jedného z najvýraznejších úspechov nášho predsedníctva - Bratislavský summit. Aktivity, ktoré prispejú k využitiu potenciálu Slovenska vo viacerých dimenziách diplomacie približuje v rozhovore štátny tajomník Lukáš Parízek. Dobrý nápad, Slovensko! odštartoval novú etapu v tvorbe značky našej krajiny. Proces vznikania brandu, ambície, ale aj budúcnosť tohto projektu analyzuje v článku generálny riaditeľ Sekcie ministra Radomír Boháč.  Časopis „Svet a my"  prináša  aj ďalšie aktuálne témy zahraničnej politiky: spolupráci s krajinami východnej Európy sa venuje veľvyslanec pre Východné partnerstvo Dušan Dacho, o narastajúcom význame ekonomických a obchodných vzťahov medzi Čínou a európskymi krajinami píše národná koordinátorka SR vo formáte 16+1 Ingrid Brocková, Zvrchovaný rád maltézskych rytierov nám predstaví veľvyslanec Peter Sopko a o svojich postrehoch z Tel Avivu nám povie veľvyslanec Peter Hulényi. Čitatelia nájdu v čísle obzretie sa veľvyslanca Milana Cigáňa za letnou olympiádou v Rio de Janeiro, článok o varšavskom summite NATO, zhodnotenie letnej konzulárnej sezóny, informácie o aktivitách Slovenského inštitútu v Prahe a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania.

 

Na stiahnutie:  pdf Časopis Svet a my - č. 3/2016 

 
   

Časopis SVET a my 2/2016

Hlavnou témou tohto čísla časopisu ministerstva „Svet a my“ je slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie.

 

Čitatelia sa v ňom napríklad dozvedia, čo znamenajú priority slovenského predsedníctva pre občana EÚ v jeho v každodennom živote alebo ako vyzerá jeden deň v tlačovom centre v bratislavskej Redute.

 

„Svet a my“ sa venuje aj ďalším aktuálnym témam zahraničnej politiky: slovenský veľvyslanec vo Veľkej Británii Ľubomír Rehák približuje situáciu na ostrovoch po referende o brexite a národný koordinátor vstupu Čiernej Hory do NATO Vesko Garčević hovorí o pripravovanom vstupe nového člena do Severoatlantickej aliancie.

 

Vo vydaní nájdu čitatelia aj analýzu „pre“ a „proti“ TTIP, obzretie za tohtoročným Globsecom a mnoho ďalších zaujímavých článkov.

 

Na stiahnutie: pdf Časopis Svet a my - č. 2/2016  (pdf; 7.57 MB)

   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2016   (pdf; 6.67 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 3/2015  (pdf; 4.41 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2015  (pdf; 7.19 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č.1/2015  (pdf; 2.30 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 3/2014  (pdf; 2.22 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2014  (pdf; 4.45 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č.1/2014  (pdf; 2.15 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 2/2013  (pdf; 1.71 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2013  (pdf; 1.63 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2012  (pdf; 2.04 MB)
   
pdf Časopis Svet a my - č. 1/2011  (pdf; 2.04 MB)

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 20.5.2019 Dátum vytvorenia: 7.7.2015